Kdo jsme

Charita Přerov vznikla 3. února 1992 z iniciativy Přerovské farnosti a působí v přerovském děkanátu mimo Kojetínska. Je zřízena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.Charita Přerov má vlastní právní subjektivitu podle zákona 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. OCHP je registrována u Ministerstva kultury ČR ze dne 30. 10. 1996 jako evidovaná právnická osoba. Působí v oblasti zdravotní, sociální a humanitární. Má své vize a hodnoty.pdf. OCHP se řadí k samostatným složkám Arcidiecézní charity Olomouc, která patří k Charitě Česká republika. Ta je od roku 1995 členem celosvětové organizace Caritas Internationalis.

Poslání

Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi. Pojem caritas je chápán jako projev milosrdné lásky k bližnímu.

Charita usiluje o zachování lidské důstojnosti v duchu křesťanské lásky bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, vyznání či barvu pleti.

Střediska OCHP

Kontaktní údaje

Šířava 1295/27, 750 02 Přerov

IČO: 45180270

tel.: 774 330 666

ID: g9gttyw

Email: info@prerov.charita.cz / reditel@prerov.charita.cz

Web: www.prerov.charita.cz

Bank. spojení: KB Přerov, Číslo bank. účtu: 34536831/0100

Statutární zástupce: Mgr. Alena Pizúrová, ředitelka CHP

Rada CHP: JUDr. Miluše Hrnčiříková, Mgr. Martina Mazáčová, Ing. Jana Žižlavská

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 777 729 521, 777 729 522

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání