Kdo jsme

Charita Přerov je nezisková církevní organizace, která je začleněna do sítě Charit působících na území České republiky. Zřízena byla 3. února 1993 arcibiskupem olomouckým a svoji činnost vyvíjí v oblasti přerovského regionu mimo Kojetínska. Je registrována u Ministerstva kutury ČR jako evidovaná právnická osoba v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., O církvích a náboženských společnostech a působí ve zdravotní, sociální a humanitární oblasti. Úzce spolupracuje s jinými neziskovými organizacemi, úřady v regionu, farnostmi a dalšími institucemi.

Poslání

Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi. Pojem caritas je chápán jako projev milosrdné lásky k bližnímu.

Charita usiluje o zachování lidské důstojnosti v duchu křesťanské lásky bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, vyznání či barvu pleti.

Střediska CHP

- Domácí zdravotní a hospicová péče
- Charitní pečovatelská služba
- Občanská poradna a poradna pro dlužníky
- Setkávání seniorů SPOLU
- Romské komunitní centrum Žížalka
- Romské komunitní centrum Lačo jilo – Dobré srdce
- Nízkoprahové denní centrum Lorenc
- Služby pastoračního asistenta

Kontaktní údaje:

Šířava 1295/27, 750 02 Přerov
IČO: 45180270

tel.:
774 330 666

ID:
g9gttyw

Email:
info@prerov.charita.cz /reditel@prerov.charita.cz
Web:
www.prerov.charita.cz

Bank. spojení:
KB Přerov, Číslo bank. účtu: 34536831/0100

Statutární zástupce:
Mgr. Alena Pizúrová, ředitelka CHP

Rada CHP:
JUDr. Miluše Hrnčiříková, Mgr. Martina Mazáčová, Ing. Jana Žižlavská