Kdo jsme

Charita Přerov

Nezisková církevní organizace, začleněná do sítě Charit působících na území České republiky. Zřízena byla 3. února 1992 arcibiskupem olomouckým a svoji činnost vyvíjí v přerovském a kojetínském regionu v oblasti zdravotní, sociální a humanitární.

 

Nezisková církevní organizace, začleněná do sítě Charit působících na území České republiky. Zřízena byla 3. února 1992 arcibiskupem olomouckým a svoji činnost vyvíjí v přerovském a kojetínském regionu v oblasti zdravotní, sociální a humanitární.

Našim posláním je poskytovat pomoc a podporu lidem se sníženou soběstačností při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, aby mohli žít dále ve svém domově.

Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi. Pojem caritas je chápán jako projev milosrdné lásky k bližnímu.

Charita usiluje o zachování lidské důstojnosti v duchu křesťanské lásky bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, vyznání či barvu pleti.

     Kontaktní údaje

     Šířava 1295/27, 750 02 Přerov
     IČO: 45180270

     Tel.:
774 330 666
     ID:
g9gttyw

     Email:
info@prerov.charita.cz
     Web: www.prerov.charita.cz

Bank. spojení:

KB Přerov, Číslo bank. účtu: 34536831/0100

Statutární zástupce:
Mgr. Alena Pizúrová, ředitelka CHP

Rada CHP:
JUDr. Miluše Hrnčiříková, Mgr. Martina Mazáčová, Ing. Jana Žižlavská

Kontrolní komise: Václav Keprt, Mons. Bohumír Vításek, Pavla Schwarzerová