Tříkrálová sbírka

 

IMG-20230106-WA0005

O sbírce

Tříkrálová sbírka navazuje na tradici koledování na Tři krále (6. ledna) a jejím organizátorem je Charita Česká republika. První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000 na území olomoucké arcidiecéze. Pro velký úspěch byla v následujícím roce sbírka uskutečněna celorepublikově. Od té doby probíhá celostátně každý rok vždy na začátku roku v době od 2. do 13. ledna.

 

Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15.10. 2012 č.j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2013 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z.č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. o veřejných sbírkách).

Konto

Tříkrálové sbírky č.ú. 66008822/0800 u České spořitelny, a.s., adresa příjemce: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1

Komu sbírka pomůže

Obecným účelem sbírky je pomoc lidem v nouzi a podpora charitního díla. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se zpět do daného regionu vrací 65%. Druhá část 35% zůstává k dispozici Charitě Česká republika a je využita na humanitární pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podporu charitního díla.

Charita Přerov využívá finanční prostředky získané ze sbírky na pomoc pro rodiny s dětmi, které se během roku dostanou do tíživé životní situace a dále na koupi kompenzačních pomůcek pro imobilní a částečně mobilní klienty Charitní pečovatelské služby a Domácí zdravotní a hospicové péče.

Využití sbírky

  • Přímá pomoc lidem v nouzi: 80 000 Kč
  • Pořízení kompenzačních pomůcek pro Domácí zdravotní a hospicovou péči: 100 000 Kč

Chcete se zapojit do koledování?

Můžete se obrátit na koordinátorku sbírky Mgr. Emílii Šmídovou, tel.: 731 914 944, e-mail: emilie.smidova@prerov.charita.cz .
Více informací o sbírce získáte na stránkách: www.trikralovasbirka.cz . Tříkrálovou sbírku můžete najít také na Facebooku: http://www.facebook.com/trikralovasbirka