Staň se dobrovolníkem

Být dobrovolníkem není nic složitého. Znamená to nabídnout zdarma svůj čas a schopnosti tam, kde je to potřeba. Zároveň je to možnost jak poznat nové lidi, nová místa, objevit v sobě nové schopnosti nebo načerpat nové zkušenosti.

V Charitě Přerov se můžete zapojit do těchto dobrovolnických činností:

Pořádání besed a přednášek:
  • pro Setkávání seniorů SPOLU – témata z kultury, cestování, zdravého životního stylu, historie, psychologie apod.
  • pro Romské komunitní centrum Lačo jilo – Dobré srdce a Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Lorenc – témata z oblasti sociálně patologických jevů, prevence apod.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Lačo jilo – vedení zájmových kroužků, doučování dětí, doprovod na jednorázové akce (vystoupení, výlety)

Pomoc při mimořádných událostech – jedná se o zapojení se v charitním týmu při živelných a jiných katastrofách

Modlitební alarm – modlitební podpora (nejen) hospicových pacientů a jejich rodin. Zájemcům přichází SMS s výzvou k modlitbě, kterou plní dle svých možností. Pro zapojení stačí zaslat SMS na číslo 731 914 944, „Chci se zapojit do modlitebního alarmu, Vaše jméno.“

Pokud se chcete stát našim dobrovolníkem, obraťte se na Mgr. Emilii Šmídovou, email: emilie.smidova@prerov.charita.cz