Setkávání seniorů SPOLU

Vedoucí: Mgr. Martina Krejčířová
Mobil: 777 729 521

Soc.pracovnice: Mgr. Eva Tkadlecová
Mobil: 777 729 522
Soc.pracovnice: Mgr. et Mgr. Kateřina Neugebauerová
Mobil: 731 819 138

Palackého 2833/17a, 750 02 Přerov
E-mail: seniori@prerov.charita.cz

Aktuální program zde!

Provozní doba:
Pondělí
09:00 - 10:00 hod. cvičení pro seniory
10:15 - 12:15 hod. beseda, přednáška, 1x měsíčně rukodělná činnost
11:15 - 12:15 hod. praktické cvičení paměti (1x měsíčně)
09:00 - 13:00 hod. internet pro seniory
13:00 - 16:15 hod. PC kurzy (pro přihlášené)     

Úterý
10:15-12:30 hod. vycházky s trekingovými holemi (dle programu)          

Čtvrtek           
08:15 - 09:15 hod. cvičení se smovey kruhy,
09:30 - 10:30 hod. cvičení (balóny-sudý týden, smovey-lichý týden)
09:00 - 11:15 hod. angličtina pro seniory
08:00 - 11:30 hod. internet pro seniory

Ostatní aktivity: výlety - dle aktuálního programu

Poskytujeme seniorům takové činnosti, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života, podporují vzájemná setkávání a nabízejí seniorům společenské a individuální aktivity.

Nabízené aktivity:
- besedy a přednášky
- internet pro seniory
- vycházky, společné návštěvy muzeí
- rukodělné činnosti
- cvičení pro seniory
- cvičení paměti
- poradenství, pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Fakultativní služby:
- výlety, PC kurzy a angličtina

Uživatelem Setkávání seniorů SPOLU se může stát kterýkoliv senior, který je vzhledem ke svému zdravotnímu a duševnímu stavu schopen se do aktivit zapojit, tj. jeho zdravotní stav umožňuje účast na aktivitách. Ostatní zájemci (např. poživatelé invalidního důchodu I., II. nebo III. stupně), se mohou stát uživateli služby po individuální domluvě.

Veřejný závazek Setkávání seniorů SPOLU.

Propagační leták Setkávání seniorů SPOLU zde: Charita Přerov_Setkávání seniorů SPOLU.pdf