Setkávání seniorů SPOLU

 

Vedoucí: Mgr. Martina Krejčířová
Mobil: 777 729 521

Soc.pracovnice: Mgr. Eva Tkadlecová
Mobil: 777 729 522
Soc.pracovnice: Mgr. et Mgr. Kateřina Neugebauerová
Mobil: 731 819 138

Palackého 2833/17a, 750 02 Přerov
E-mail: seniori@prerov.charita.cz

Provozní doba:
Pondělí
09:00 - 10:00 hod. cvičení pro seniory
10:15 - 12:15 hod. beseda, přednáška, 1x měsíčně rukodělná činnost
11:15 - 12:15 hod. praktické cvičení paměti (1x měsíčně)
09:00 - 13:00 hod. internet pro seniory
13:00 - 16:15 hod. PC kurzy (pro přihlášené)     

Úterý
10:15-12:30 hod. vycházky s trekingovými holemi (dle programu)          

Čtvrtek           
08:15 - 09:15 hod. cvičení se smovey kruhy,
09:30 - 10:30 hod. cvičení jóga pro seniory
09:00 - 11:15 hod. angličtina pro seniory
08:00 - 11:30 hod. internet pro seniory

Aktuální program zde!

Nabízené aktivity:
- vycházky, návštěvy muzeí
- besedy a přednášky
- internet pro seniory
- rukodělné činnosti
- cvičení pro seniory
- cvičení paměti
- poradenství
- pomoc při vyřizování
běžných záležitostí

Ostatní aktivity:
Výlety - dle aktuálního programu.

Poskytujeme seniorům takové činnosti, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života, podporují vzájemná setkávání a nabízejí seniorům společenské
a individuální aktivity.

Fakultativní služby:
- výlety
- PC kurzy
- angličtina

 

 Uživatelem Setkávání seniorů SPOLU se může stát kterýkoliv senior, který je vzhledem ke svému zdravotnímu a duševnímu stavu schopen se do aktivit zapojit, tj. jeho zdravotní stav umožňuje účast na aktivitách. Ostatní zájemci (např. poživatelé invalidního důchodu I., II. nebo III. stupně), se mohou stát uživateli služby po individuální domluvě.

Veřejný závazek Setkávání seniorů SPOLU.
Propagační leták: Charita Přerov_Setkávání seniorů SPOLU.pdf