Romské komunitní centrum Lačo jilo - Dobré srdce

Vedoucí: Bc. Ivan Kandráč, MPP
Mobil: 777 729 525

Kojetínská 1947/36, 750 02 Přerov
E-mail: rkc@prerov.charita.cz

IMG-20191108-WA0012

Poslání

Poskytujeme zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Romské komunitní centrum slouží ke smysluplnému využívání volného času. Dětem a mládeži vytváříme bezpečné a podnětné prostředí, prostor pro aktivity, nabízíme podporu a odbornou pomoc. Pomáháme předcházet a snižovat rizika související se způsobem života v komunitě, umožňovat jim lépe se orientovat v běžném životě, řešit jejich vlastní problémy. Vycházíme z individuálních potřeb uživatelů.

Služba je anonymní a je poskytována zdarma.

Provozní doba:
Po – Pá 12:30 – 16:30 hod.

Propagační leták.