Občanská poradna a poradna pro dlužníky

Milostivé léto zažívá návrat.

Znovu pomůže věřitelům a dlužníkům splatit dluhy, které jim mnohonásobně narostly vlivem nesmyslně vysokých úroků. Novela zákona umožní zaplatit dlužníkům pouze jistinu (původní dluh) a administrativní poplatek exekutorovi. Nepropásněte druhou šanci, která může být již poslední!

Tzv. babí léto bude mít pro oddlužení podobné podmínky jako milostivé léto. Bude trvat tři měsíce a začne od 1. 9. a skončí 30. 11. 2022. Dlužníci mohou ukončit své exekuce pouze u veřejnoprávních věřitelů, pokud se k novele zákona opět dobrovolně nepřidají některé soukromé subjekty.

Pokud potřebujete poradit již nyní neváhejte se na nás s důvěrou obrátit.

Vedoucí: Mgr. Martina Krejčířová
Mobil: 777 729 521

Poradce: Mgr. Eva Tkadlecová
Mobil: 777 729 522

Nám. T. G. Masaryka 555/16, 750 02 Přerov
E-mail: poradna@prerov.charita.cz

Úřední hodiny:
Pondělí 09 - 11 (jen na objednávku) 12 - 17 hod.
Úterý    09 - 12                                        13 - 15 hod.
Středa   09 - 12                                        13 - 15 hod.
Čtvrtek  10 - 12                                        13 - 15 hod. (jen na objednávku)
Pátek    09 - 12                                        13 - 14 hod. (pátek jen na objednávku)


Poskytujeme poradenství v občanskoprávních záležitostech lidem v nouzi a lidem, kteří ve své životní a sociální situaci potřebují poradenské služby. Chceme přispět k řešení jejich nepříznivé sociální situace, k jejich lepší informovanosti, znalosti svých práv a povinností a pomoci jim účinně prosazovat svá práva.


Poskytované služby:

  • Sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení. Co si připravit k návrhu na oddlužení.pdf
  • Pomoc s řešením dluhů a exekucí.
  • Sepisování žádostí, např. o splátkový kalendář.
  • Sepisování podání k soudu, např. odpor proti platebnímu rozkazu, žaloba o výživné, návrh na rozvod manželství, návrh na zastavení exekuce, dohoda o vypořádání společného jmění manželů.
  • Pomáháme se zprostředkováním kontaktů a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy a dalšími úřady nebo institucemi.


Řídíme se zásadami nezávislosti, nestrannosti, diskrétnosti, respektování.

Služby Občanské poradny a poradny pro dlužníky jsou bezplatné.

Veřejný závazek Občanské poradny a poradny pro dlužníky.

Propagační leták.