Občanská poradna a poradna pro dlužníky

Vedoucí: Mgr. Martina Krejčířová
Mobil: 777 729 521

Poradce: Mgr. Eva Tkadlecová
Mobil: 777 729 522

Šířava 27, Přerov 750 02
E-mail: poradna@prerov.charita.cz

Úřední hodiny:
Pondělí 09 - 11 (na objednávku)
Úterý    09 - 12  
Středa   09 - 12 
Čtvrtek  10 - 12
Pátek    09 - 12 (na objednávku) 


12 - 17
13 - 15 
13 - 15
13 - 15 (na objednávku)
13 - 14 (na objednávku)

purse-3548021_640

Poslání služby

Poskytujeme poradenství v občanskoprávních záležitostech lidem v nouzi a lidem, kteří ve své životní a sociální situaci potřebují poradenské služby. Chceme přispět k řešení jejich nepříznivé sociální situace, k jejich lepší informovanosti, znalosti svých práv a povinností a pomoci jim účinně prosazovat svá práva.

Poskytované služby:

  • Sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení. Co si připravit k návrhu na oddlužení.pdf
  • Pomoc s řešením dluhů a exekucí.
  • Sepisování žádostí, např. o splátkový kalendář.
  • Sepisování podání k soudu, např. odpor proti platebnímu rozkazu, žaloba o výživné, návrh na rozvod manželství, návrh na zastavení exekuce, dohoda o vypořádání společného jmění manželů.
  • Pomáháme se zprostředkováním kontaktů a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy a dalšími úřady nebo institucemi.


Řídíme se zásadami nezávislosti, nestrannosti, diskrétnosti, respektování.

Služby Občanské poradny a poradny pro dlužníky jsou bezplatné.

Veřejný závazek Občanské poradny a poradny pro dlužníky.

Propagační leták.