Domácí zdravotní a hospicová péče

Vrchní sestra: Miroslava Ševčíková
Mobil: 777 729 500

Šířava 27, 750 02 Přerov
Telefon: 581 216 006

E-mail: sestra@prerov.charita.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 14:00 - 16:00 hod.          
Středa:   8:00 - 10:00 hod.

Po telefonické domluvě i mimo stanovenou dobu. 

_Z6A3161

Domácí zdravotní péče

Je určena pacientům, u kterých není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich zdravotní stav vyžaduje odbornou zdravotní péči. Službu poskytují registrované zdravotní sestry s praxí v domácím prostředí pacienta za předpokladu aktivní spolupráce s praktickým lékařem a rodinou. Poskytujeme ji 7 dní v týdnu v Přerově a okolních obcích.

Domácí zdravotní péči může předepsat zdravotnické zařízení na prvních 14 dnů po propuštění z hospitalizace, praktický lékař i na dobu delší, podle potřeby. Maximální rozsah péče jsou 3 hodinové návštěvy za den. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Domácí zdravotní péče zajišťuje: 

 • převazy kožních defektů, bércových vředů, proleženin, pooperačních ran ap. 
 • péči o stomie, katetry, sondy 
 • odběry krve a ostatního biologického materiálu 
 • kontroly krevního tlaku, měření glykémie 
 • aplikace injekcí, inzulínu 
 • podávání infúzí 
 • cévkování u žen 
 • ošetřovatelskou rehabilitaci 
 • přípravu a podání léků u psychiatrických pacientů 
 • zaučení pacienta nebo jeho rodiny v aplikaci inzulínu 
 • aplikace domácí parenterální výživy 
 • péči o žilní vstupy
 • péči o pacienty na domácí plicní ventilaci 
 • domácí hospicovou péči 

Hospicová péče

Cíl hospicové péče

Odlehčit rodině při náročné péči o blízkou osobu a umožnit tak nevyléčitelně nemocnému, aby mohl strávit důstojně poslední chvíle života mezi svými blízkými v domácím prostředí.

Odbornou paliativní péči o umírající poskytujeme tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi a osamocením. Péče může být poskytována až 6 hodin denně. Rozsah péče určí lékař.

Tým paliativní péče zahrnuje paliativního lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka a pastoračního asistenta.

Hospicová péče Caritas

Charita Přerov je zapojena do projektu Hospicové péče Caritas, který realizuje Charita Olomouc ve spolupráci s dalšími Charitami v celém Olomouckém kraji. Partnerem projektu je i Hospic na Sv. Kopečku. Území kraje je rozděleno do tří centrálních pracovišť se sídlem v Olomouci, Šumperku a Zábřehu.

Zajišťujeme specializovanou mobilní hospicovou péči o umírající dospělé osoby v jejich domácím prostředí. Poskytujeme péči lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, psychologickou a duchovní. Jsme oporou jak pro pacienta, tak pečující rodinu.

Služba je poskytována ZDARMA a v NEPŘETRŽITÉM provozu. 

Odborným garantem projektu je MUDr. Martina Kirchnerová.

Podmínky pro přijetí do hospicové péče

- pacient si přeje zůstat ve svém domácím prostředí, souhlasí s domácí hospicovou péčí a má zajištěnou 24hodinovou pomoc jiné osoby – rodinného příslušníka
- pacient a jeho rodina jsou seznámeni se zdravotním stavem a prognózou vývoje nemoci
- mít doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře k poskytování domácí hospicové péče

Jak postupovat při podání žádosti o Hospicovou péči Caritas
 

- vyplňte žádost – viz níže (žádost vyplní ošetřující lékař)
- připravte si lékařské zprávy a propouštěcí zprávu z nemocnice

Poskytneme Vám

- odbornou lékařskou péči – spočívající v léčbě bolesti a přidružených symptomů, návštěvu lékaře v domácnosti, telefonické konzultace, drobné zdravotní výkony, aby pacient nemusel být převážen do nemocnice
- odbornou péči týmu zdravotních sester – podávání léků k tišení bolesti, převazy a další zdravotní výkony
- podporu sociálního pracovníka – poradenství ve věci příspěvku na péči a v dalších sociálně právních oblastech
- duchovní podporu – prostřednictvím pastoračního pracovníka nebo duchovního, budete-li si přát
- zapůjčení zdravotních pomůcek
- zprostředkování návazných služeb naší Charity (pečovatelskou službu, zapůjčení kompenzačních pomůcek aj.)

Přijetí pacienta do Hospicové péče Caritas provádí paliativní lékař, který spolu se zdravotní sestrou provede vstupní návštěvu v domácím prostředí.

Kontaktujte nás v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 PRACOVIŠTĚ OLOMOUC: +420 603 250 302 
pro oblast Olomouc, Hranice, Přerov, Prostějov, Šternberk
paliativa@olomouc.charita.cz

Kontakt Charita Přerov
: vrchní sestra: Miroslava Ševčíková, 777 729 500

Přílohy: