Charitní pečovatelská služba

Vedoucí služby: Mgr. Zuzana Mikulášková
Mobil: 777 729 512

Zástupce vedoucí, sociální pracovnice: Mgr. et Bc. Kateřina Neugebauerová
Mobil: 731 819 138

Sociální pracovnice: Mgr. Eva Olšinová

Mobil: 739 344 176

Sociální pracovnice: Eliška Muselíková, DiS.  
Mobil: 737 213 480 Šířava 27, Přerov 750 02
Telefon: 581 299 846

E-mail: pecovatelka@prerov.charita.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 13:30 – 15:30 hod.
Středa:   08:00 – 10:00 hod.

Vozový park Charitní pečovatelské služby je podpořen Projektem:

"OBNOVA VOZOVÉHO PARKU CHARITY PŘEROV", REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.6.127/0.0./0.0/21_124/0016956 - který je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce
Unie na pandemii COVID-19.

Cílem projektu je zajistit bezpečí a zdraví pracovníků a klientů poskytovaných sociálních služeb, a také
snížení nákladů na servis vozového parku a současně snížení ekologického zatížení životního prostředí.

Pořízením nových vozidel došlo k výměně některých stávajících nevyhovujících automobilů pro potřeby sociálních služeb Charity Přerov. V rámci tohoto projektu byla zakoupena 4 auta. Dvě nově pořízená auta nahradí dosluhující automobily Charitní pečovatelské službě, které vykazují vysokou poruchovost a také rostoucí spotřebu PHM. Zbylá dvě nová vozidla byla pořízena pro potřeby Odlehčovací služby.  

Logo_autaPoskytujeme pomoc a podporu seniorům a lidem se sníženou soběstačností při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je přizpůsobována individuálním potřebám uživatelů s důrazem na podporu samostatnosti a zachování důstojného způsobu života.

Naší zásadou je kvalitně poskytovaná služba s lidským přístupen k individuálním potřebám uživatele v duchu etických a křesťanských hodnot.

CHPS je poskytována v domácnosti uživatele každý den od 6:30 do 19:30 hod. na území přerovského regionu mimo oblast Kojetínska. Dovoz obědů se uskutečňuje ve všední v závislosti na chodu provozovny poskytující stravu, zpravidla v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 hod.


Poskytované činnosti:
- Základní sociální poradenství
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Úkony osobní hygieny
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Službu hradí uživatel dle Sazebníku od 1.7.2022.PDF. Cena je částečnou úhradou skutečných nákladů.

Žádost o poskytování Charitní pečovatelské služby naleznete ZDE.

Veřejný závazek.

Propagační leták.