Přispět můžete platební kartou, skrze QR kód nebo bankovním převodem po vyplnění darované částkyPeníze z účtu platební brány budou následně poukázány na dárcovský účet Charity Česká republika.

 

 

 

On-line, QR platby:

Svůj dar můžete jednoduše poslat prostřednictvím QR kódu přes mobilní internetbanking.  Chcete-li darovat jinou peněžní částku, zadejte hodnotu vašeho daru, kterou chcete poslat a platbu odešlete. Pro potvrzení o daru uvádějte do zprávy pro příjemce své kontaktní údaje. 

 1000,- Kč 
QR Platba 1000

500,- Kč
QR Platba 500

200 Kč,-   
QR Platba 200

100,- Kč 
QR Platba 100

  Finanční podpora:

  • osobně v sídle Charity Přerov, Šířava 27, Přerov
  •  osobně v místě odborného pracoviště Charity Přerov v Kojetíně - Kroměřížská 198, Kojetín nebo Dům sv.Josefa - Komenského nám. 49, Kojetín 
  • prostřednictvím složenky nebo převodem z bankovního účtu

Naše č.ú.: 34536831/0100 u KB Přerov

Děkujeme, že pomáháte s námi.

Daňový odečet pro fyzické osoby (podle § 15, odst. 1 zákona o dani z příjmu). Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne 2% ze základu daně, nebo činí alespoň 1 000,- Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Daňový odečet pro právnické osoby (podle § 20, odst. 8 zákona o dani z příjmu). Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce činí alespoň 2 000,- Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Doklady potřebné k úspěšnému uplatnění odečtu od základu daně z příjmu, tedy Smlouvu o poskytnutí daru nebo Potvrzení o převzetí daru všem dárcům samozřejmě na vyžádání obratem zašleme. V případě zájmu nás kontaktujte: ilona.senkyrikova@prerov.charita.cz 

Internetovým nákupem přes GIVT.cz

Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz!

Najdete na něm přes 1 200 nejznámějších e-shopů – a ať už budete nakupovat věci do domácnosti, obnovovat šatník nebo objednávat dovolenou - naše organizace vždy dostane příspěvek.

Jak na to? Přidejte si do prohlížeče jednoduché rozšíření od GIVTu - Pomocníka. To je celé. Nestojí vás to nic navíc a my dostaneme část peněz z hodnoty nákupu.

 

]]

Materiální podpora:

V rámci ekologicko-sociálního bazaru DarujBer můžete darovat oblečení, nábytek a jiné zachovalé domáci potřeby, které ještě někomu dobře poslouží.

Naši činnost můžete podpořit také jako dobrovolník v některém z našich zařízení nebo při akcích, které pořádáme.