Výstavba nového zázemí pro poskytování sociálních služeb

Ve středu 10. května obdržela Charita Přerov od Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci nového komplexního zázemí pro poskytování sociálních služeb.

Tolik očekávaný pověřovací akt odstartoval realizaci projektu. V úterý 9. května Charita vyhlásila výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Lhůta pro příjem nabídek v prvním kole končí začátkem června. „Zahájení stavebních prací předpokládáme na podzim letošního roku“, doplnila ředitelka Charity Přerov Alena Pizúrová.

Projekt zahrnující rekonstrukci stávající budovy fary v Přerově Předmostí a výstavbu nové budovy včetně pořízení automobilu, v celkových nákladech za bezmála 90 milionů korun plánuje Charita dokončit v červnu 2025. Získaná dotace v částce téměř 82 miliony korun pokryje 95% z celkových způsobilých nákladů projektu. Část nákladů ve výši 6 milionů 500 tisíc korun Charita Přerov uhradí z vlastních zdrojů.

Realizací projektu vznikne nové moderní, prostorné zázemí, které nabídne lidem komplexní bezbariérové sociální služby pod jednou střechou. Neméně důležitá je také skutečnost, že stavebními úpravami historické budovy fary v srdci Předmostí dojde k její revitalizaci jak v jejím využití tak v estetickém hledisku objektu. Dokončení stavebních prací, terénní úpravy, vybavení a kolaudace je plánována do konce měsíce června 2025.

Projekt realizovaný v letech 2023 – 2025 můžete podpořit libovolnou finanční částkou na účet 34536831/0100, VS 1266 případně pomocí QR kódu.

Všem dárcům předem děkujeme.    QR zázemí

2305241220-a3horizontal

17 VIZUALIZACE