Ukrajina

Charita Přerov nabízí ukrajinským občanům:
Poradenství
- nám. T. G. Masaryka 555/16, 750 02 Přerov
- e-mail: poradna@prerov.charita.cz
Možnost potravinové pomoci
- Šířava 1295/27, Přerov, středa a pátek 8 – 9 hod.
- e-mail: emilie.smidova@prerov.charita.cz 
Další užitečné odkazy:
www.pomahejukrajine.cz
www.nasiukrajinci.cz/ua/
www.proukrajinu.charita.cz

Pomoc Ukrajině je možné podpořit finančním darem:
- sbírkové konto Charity ČR- číslo účtu 55660022/0800 VS 104

Děkujeme všem, kteří pomáháte s námi!