E-nocsezenka

Darujte noc v teple. Darujte e-nocsezenku.

Nízkoprahové denní centrum Lorenc za podpory Magistrátu města Přerova provozuje při velmi nepříznivém počasí, zejména podzimních a zimních měsíců, noční sedárnu pro občany bez stálého přístřeší. Noční sedárna se otevírá v případě, kdy teplota klesá pod -3°C a je předpoklad, že půjde stále do mínusových hodnot. Jsou ale také dny, kdy se teplota pohybuje okolo 0 °C a prší, sněží či jsou špatné povětrnostní podmínky. Právě pro tyto dny je tu E-nocsezenka.

Aby mohl Lorenc navýšit počty nocí, kdy bude sedárna při nepříznivém počasí otevřena, je tu projekt E-nocsezenka, jejímž zakoupením věnujete část vlastního tepla potřebným.

NDC Lorenc kromě sedárny poskytuje komplexní službu pro lidi bez domova a jednou nocí v naší sedárně cesta člověka bez domova určitě nekončí. Posláním denního centra Lorenc je nabídnutí bezpečného prostoru osobám,  které se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené s absencí stabilního bydlení. Prostřednictvím materiální pomoci a sociálního poradenství pomáháme těmto lidem se zajištěním základních životních potřeb a podporujeme je v aktivním řešení jejich nepříznivé situace.

 ???? E-nocsezenku můžete zakoupit zasláním libolovolné finanční částky na účet Charity Přerov 34536831/0100 s variabilním symbolem 1291. Do poznámky pro příjemce, uveďte e-mail, na který Vám obratem zašleme poděkování.

???? Využít můžete také QR kód se zadáním libovolné částky nebo darovací formulář:

E-nocsezenka

 

Děkujeme vám za všechny klienty denního centra, kterým pomáháte s námi.

Životní příběh

1667299708619

Paní Adéla a pan Milan spolu žijí v bývalém nádražním domku nedaleko Přerova. Nízkoprahové denní centrum Lorenc poprvé navštívili před několika měsíci, když se dozvěděli, že by se měl domek brzy zbourat. Ptali se po možnostech pomoci především pro paní A., která zůstala ochrnutá následkem CMP. Paní A. pobírá pouze příspěvek na živobytí. Invalidní důchod jí nebyl přiznán z důvodu nedostatečného počtu odpracovaných let. Dlouhá léta se starala o dceru s postižením. Pracovníci Lorence nyní klientce pomáhají s vyřízením příspěvku na péči a podali se souhlasem klientky žádost o přijetí do Azylového domu s pečovatelskou službou Charity Olomouc na Sv. kopečku. Pan M. se o paní A. obětavě stará. Pracovníci Lorence jsou s klienty v pravidelném kontaktu
v rámci terénního programu a doufají, že se vše brzy obrátí k lepšímu.

Edit k 3. 8. 2023

Paní Adéla momentálně čeká na vyšetření na neurologii, aby mohla být hospitalizována v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni a poté ubytována v Azylovém domě s pečovatelskou službou Charity Olomouc. Pro její umístění je nutné, aby se paní zrehabilitovala do takové míry, aby se dokázala sama přesunout z lůžka na invalidní vozík, což v minulosti sama zvládla.

Pro více informací kontaktujte  Bc. Adéla Trumberová
Mobil: 731 818 874
U Bečvy 1, 750 02 Přerov
email: ndc@charita.prerov.cz