Jeden den
21. září 2020 Charita Přerov

Jeden den

Odbornost a laskavé srdce je něco, co by sociálnímu pracovníkovi mělo být blízké. Pracovník v přímé péči s klientem sdílí jeho zážitky, radosti, starosti, intimity.

Mají mezi sebou důvěru a jistotu. Každý den je pro tým Charitní pečovatelské služby Přerov velkou zodpovědností, ale také radostí. Každý den je bezpochyby smysluplným. Více informací o Charitní pečovatelské službě naleznete ZDE.