Charitní pečovatelská služba

Šířava 27, Přerov  750 02

Vedoucí služby: Mgr. Klára Zbružová
Tel.:     581 299 846
Mob.:   777 729 512
E-mail: klara.zbruzova@prerov.charita.cz

Úřední hodiny:
Po: 14.00 - 16.00 hod.
St:    8.00 - 10.00 hod.
Kapacita služby: 110 klientů, 270 hodin přímé péče týdně

Prezentace o Charitní pečovatelské službě.pptx

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby (dále jen CHPS) je poskytovat pomoc a podporu lidem se sníženou soběstačností při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, aby mohli žít dále ve svém domově. Služba je přizpůsobována individuálním potřebám uživatelů s důrazem na podporu samostatnosti a zachování důstojného způsobu života.

Cíle

Cílem služby je uživatel, který:

 • může být doma
 • bude mít v domácnosti dobré podmínky (týká se podmínek, které může ovlivnit CHPS, a za předpokladu spolupráce s uživatelem)

Cílem služby je pracovník, který: 

 • vzdělává se podle svých profesních potřeb
 • poskytuje péči profesionálně
 • má potřebnou míru odbornosti při práci s PC
 • jezdí ve služebním autě podle dopravních předpisů

Cílem je služba, která:

 • spolupracuje s Domácí zdravotní péčí OCHP zejména při doprovázení umírajících klientů v rámci Domácí hospicové péče OCHP
 • zabezpečuje pracovníkům podmínky pro výkon práce – podnětné školení, pravidelné supervize týmu, dobrý technický stav služebních vozidel            

Komu je služba určena

CHPS je poskytována seniorům, osobám s chronickým onemocněním a osobám s tělesným postižením v jejich domácnostech, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a v důsledku toho se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Služba je poskytována dospělým od 19 let věku.

Zásady

Lidský přístup

 • K lidem přistupujeme citlivě, empaticky, zachováváme jejich důstojnost.

Partnerství a spolupráce

 • Uživatele vnímáme jako rovnocenného partnera, jehož názory a rozhodnutí respektujeme.
 • Při poskytování služby spolupracujeme s uživatelem, dle jeho přání s rodinou a okruhem blízkých osob. V případě potřeby zajistíme kontakty na jiné odborné organizace.

Individuální přístup

 • Služba se přizpůsobuje uživateli, jeho aktuálnímu stavu, měnícím se potřebám, a to v souladu s časovými, kapacitními, provozními a personálními možnostmi CHPS.

Kvalitní poskytování služby

 • Službu poskytujeme odborně, v souladu s metodikami CHPS a podle zákonných norem ČR.
 • Poskytováním služby se snažíme podporovat sociální začleňování uživatele a předcházet sociálnímu vyloučení.

Etické a duchovní hodnoty

Úhrada

Klient si hradí pečovatelskou službu dle aktuálního ceníku: Ceník 1.2.2017.pdf. Ceny jsou jen částečnou úhradou skutečných nákladů.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6:30 do 19:30 hod. Ve dnech pracovního volna je služba poskytována dle potřeb klienta v souladu s možnostmi CHPS.

Službu zajišťují pracovníci v sociálních službách, kteří absolvovali dle zákona o sociálních službách akreditovaný vzdělávací kurz a dochází do domácnosti klienta.

Úkony CHPS

 • poradenství
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • úkony osobní hygieny
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Obce, ve kterých se služba poskytuje:

Beňov, Bochoř, Brodek u Přerova, Buk, Citov, Císařov, Čechy, Čekyně, Čelechovice, Dluhonice, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Grymov, Henčlov, Horní Moštěnice, Hradčany, Ivaň, Klopotovice, Kokory, Kozlovice, Křtomil, Lazníky, Lhotka, Lipová, Líšná, Luková, Lýsky, Majetín, Nahošovice, Nelešovice, Oplocany, Pavlovice u Přerova, Penčice, Podolí, Popovice, Prosenice, Prusy, Předmostí, Přerov, Přestavlky, Radkovy, Radslavice, Radvanice, Rokytnice u Přerova, Říkovice, Sobíšky, Stará Ves, Suchonice, Sušice, Šišma, Tovačov, Troubky, Tučín, Turovice, Újezdec, Věžky, Vinary, Vlkoš, Zábeštní Lhota, Želatovice, Žeravice - Čekyně.

Přerovský děkanát

Více informací o Charitní pečovatelské službě získáte z  Pravidla CHPS.pdf, jejichž součástí jsou pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání