Charitní pečovatelská služba

Vedoucí služby: Mgr. Klára Mimani
Mobil: 777 729 512
Sociální pracovnice: Mgr. Eva Olšinová
Mobil: 739 344 176
Sociální pracovnice: Mgr. et Mgr. Kateřina Neugebauerová
Mobil: 731 819 138

Šířava 27, Přerov 750 02
Telefon: 581 299 846

E-mail: pecovatelka@prerov.charita.cz

Úřední hodiny:


Pondělí: 14:00 – 16:00 hod.
Středa:   08:00 – 10:00 hod.

Poskytujeme pomoc a podporu seniorům a lidem se sníženou soběstačností při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je přizpůsobována individuálním potřebám uživatelů s důrazem na podporu samostatnosti a zachování důstojného způsobu života.

Naší zásadou je kvalitně poskytovaná služba s lidským přístupen k individuálním potřebám uživatele v duchu etických a křesťanských hodnot.

CHPS je poskytována v domácnosti uživatele každý den od 6:30 do 19:30 hod. na území přerovského regionu mimo oblast Kojetínska. Dovoz obědů se uskutečňuje v závislosti na chodu provozovny poskytující stravu, zpravidla v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 hod.

Poskytované činnosti:
- Základní sociální poradenství
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Úkony osobní hygieny
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Službu hradí uživatel dle Sazebníku od 1.12.2019.PDF. Cena je částečnou úhradou skutečných nákladů.

Veřejný závazek.pdf.