Rozhovor s Martinou Krejčířovou
3. června 2021 Charita Přerov

Rozhovor s Martinou Krejčířovou

Přinášíme Vám první polovinu rozhovoru s Martinou Krejčířovou, vedoucí dvou služeb Charity Přerov, kterými jsou Občanská poradna a poradna pro dlužník a také Setkávání seniorů SPOLU. V rozhovoru jsme se jí zeptali na mnoho zajímavého. Přejeme příjemné čtení.

 1. Jste vedoucí dvou služeb Občanská poradna a poradna pro dlužník a Setkávání seniorů SPOLU, jak byste každou z nich charakterizovala?
  Naše Občanská poradna a poradna pro dlužníky se dlouhodobě zaměřuje na dluhovou problematiku a pomoc s řešením dluhů patří k našim nejčastějším službám. Od roku 2010 se věnujeme také zpracovávání a podávání návrhů na povolení oddlužení a od září 2017 máme pro tuto činnost také akreditaci Ministerstva spravedlnosti.
  To však neznamená, že by se na nás nemohli obrátit lidé i s jinými dotazy. Vedle dluhů řešíme často i problematiku rozvodů, péče o děti, výživného, ale i třeba věci kolem spotřebitelských sporů.

  To, co  v poradně vidím jako nejdůležitější je, aby lidé porozuměli své situaci z hlediska našeho právního systému. Naším cílem není jenom sepsat „nějaký“ papír, se kterým pak jdou lidé k soudu, ale je potřeba, aby  lidé svým právům a povinnostem opravdu rozuměli. Aby věděli, jak správně a v mezích zákona mohou řešit svou situaci.

  Slovy jednoho z našich klientů: vysvětlit právo po dělnicku J.
 2. A Setkávání seniorů SPOLU?

  Na otázku, jak bych charakterizovala Setkávání seniorů SPOLU, mě jako první napadla jediná věta: Prožívat radost ze života. Snažíme se nabídnout našim seniorům prostor, čas a činnosti, které jim právě tu radost ze života budou přinášet. Samozřejmě jde také o to udržet si soběstačnost co nejdéle, dělat něco pro své zdraví, fyzické, psychické i mentální, přecházet sociální izolaci seniorů. K tomu slouží různé druhy cvičení, které nabízíme, přednášky, kurzy a další aktivity. Ale především jde o pocit sounáležitosti, společného prožívání a sdílení. Prostě o radost ze života.
 3. Kolik klientů v současné době máte na každé služeb?

  Počet klientů v poradně se samozřejmě během roku mění. S některými se setkáme pouze jednou a někteří k nám docházejí i několik let. V letošním roce máme zatím 183 klientů.

  Do Setkávání seniorů SPOLU dochází nyní celkem 36 klientů. Někteří zůstávají na celý dopolední program. Jiní přijdou jen na jednu konkrétní aktivitu, kterou si vybrali.
 4. Co všechno spadá do Vaší práce vedoucího?

  Práce vedoucího je především administrativa, tvorba metodik, zpracovávání projektů, ale také vytváření programu pro Setkávání seniorů SPOLU, hledání a domlouvání lektorů, organizace aktivit, zajišťování materiálu pro aktivity, atd.

  Naštěstí mám dělený úvazek a tak si od nutné administrativy mohou odpočinout při práci s klienty a obráceně jsou chvíle, kdy raději dělám administrativu a nemusím mluvit s klienty.
 5. V čem spatřujete největší přínos Vašich služeb?

  Náš právní systém není právě jednoduchý a za tu dobu co pracuji v Občanské poradně a poradně pro dlužníky, mohu říci, že běžní občané mají docela slabé právní povědomí. Myslím však, že naší činností pomáháme lidem právním věcem lépe porozumět. Pokud se týká dlužníků, tím podstatným je, že pomáháme klientům najít cestu z dluhů ven, snažíme se ukázat jim tu správnou cestu a provést je procesem oddlužení.

  Našim nejstarším klientům ve SPOLU je kolem 90 let. Mnozí z nich k nám chodí od samého vzniku služby v roce 2003 a jsou stále plní elánu, mají chuť poznávat a zkoušet nové věci. Oni sami jsou důkazem toho, že tato služba má smysl a jsou také inspirací pro nově příchozí mladší seniory. I pro nás samotné.


  Na druhou polovinu rozhovoru se můžete těšit příští týden.

 

Bc. Vendula Novotná

PR
Tel.: 605 073 218 E-mail: c.An_-549hIy-.56LTCBVbenT-uk87j7T-M