Rozhovor: Každá z našich klientských rodin je unikátní
14. listopadu 2020 Charita Přerov

Rozhovor: Každá z našich klientských rodin je unikátní

Po delší odmlce Vám opět přinášíme rozhovor. Tentokrát s vedoucí Romského komunitního centra Žížalka. Mgr. Lenka Klíčová, MPP nám v první polovině prozradila na co je ve své práci hrdá. V čem spatřuje největší přínos centra a mnoho dalšího. Přejme Vám příjemné čtení.

Jako první otázku bych se Vás ráda zeptala, jak to je se službami Lačo jilo – Dobré srdce a Romským komunitním centrem Žížalka, na kterém působíte jako vedoucí, aby to čtenáře nepletlo.
Existuje Romské komunitní centrum Žížalka a Romské komunitní centrum Lačo jilo – Dobré srdce. Původně však bylo pouze Romské komunitní centrum, které se poté v roce 2006, respektive od 1. 1. 2007, rozdělilo na dvě sociální služby. Žížalka poskytuje sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi do 18 let. V podstatě to znamená, že pomáháme rodinám s dětmi v situacích, které nezvládnou a potřebují pomoc a podporu při jejich řešení. Běžně se tedy zabýváme řešením financí, výchovou a vzděláváním dětí, bytovými problémy či pracovní problematikou. Působíme v Přerově a rodiny mohou dojít k nám do centra nebo my docházíme přímo k nim domů. Záleží na potřebě rodiny.

Kolik klientů v současné době máte?
V současné době máme  28 rodin, které využívají naši službu. Pokud bych to počítala jednotlivě po osobách v rámci rodiny, tak by to bylo celkem 30 dospělých a 96 dětí – celkem 126 osob.


Co všechno spadá do Vaší práce?
Řešíme v podstatě širokou škálu problémů – od finanční problematiky (nastavení rozpočtu rodiny, pomoc při řešení dlužných částek aj.),  přes pracovní problematiku (sepsání životopisu, hledání zaměstnání a kontaktování zaměstnavatelů) vzdělávací a výchovnou problematiku – záškoláctví, podpora rodičů v nastavení pravidel chování, pomoc s přípravou do školy za účasti rodiče či problematiku bytovou (hledání bydlení, doprovody na prohlídky).

Kromě těchto oblastí pomáháme při řešení běžných záležitostí rodiny, a také zajišťujeme doprovody na jednání – soudy, škola, lékaři atd. V rámci naší služby pomáháme také při nácviku práce na počítači – jak pracovat s e-mailem, základní obsluha počítače, nácviky vaření a v rámci skupinové aktivity – rukodělné činnosti či společné výlety a besedy a přednášky na preventivní témata.

V podstatě můžu říci, že každý den  je jiný a nemohu dopředu říci, co dnes budu řešit. A také to, že se neustále učím.

 

20201022_104023

V čem spatřujete největší přínos centra?
Rozhodně v tom, že máme vzdělané pracovníky, kteří jsou zároveň lidští a jsou schopni pomoci v řešení situací, které nejsou rodiče či rodina schopna zvládnout. Nastávají také situace, kdy s řešením potřebují pomoci, jelikož situace může ohrozit především děti. Přínos je také v tom, že centrum nabízí pomoc nejen v domácnostech u klientů, ale i v rámci svého zázemí. Rodiče s dětmi k nám docházejí. U nás mají možnost přístupu na počítač, účast na besedách a jiné další aktivity.

Jak často se na Vás obrací noví klienti?
Noví klienti se na nás obrací poměrně často. Stává se také, že se jedná o osoby, které nespadají do naší cílové skupiny. Ty následně odkazujeme na další služby Charity Přerov, popřípadě na jiné neziskové  organizace či Magistrát města Přerova. Běžně se nám stává, že je na naše služby odkazují rodinní příslušníci, kteří mají s naší službou pozitivní zkušenost, dále také pracovníci našich charitních služeb či pracovníci z jiných spolupracujících institucí.

Na co jste opravdu hrdá za dobu působení v centru?
V době, kdy jsem do centra nastoupila, byla terénní práce tak trochu v plenkách. Za dobu posledních několika let mohu říci, že  velká část práce se realizuje také v terénu, kdy s rodinami pracujeme přímo u nich doma či je doprovázíme na jednání apod. No a samozřejmě jsem hrdá na současné složení našeho týmu, protože jsou to lidí na správném místě, kteří se snaží pomoci.

Děkujeme za rozhovor.