Do Tříkrálové sbírky můžete přispět třemi způsoby
3. ledna 2021 Charita Přerov

Do Tříkrálové sbírky můžete přispět třemi způsoby

Vedle fyzických kasiček umístěných na specifických místech v městě Přerově a virtuální kasičky můžete přispět také přes QR kód.

 

Že letošní Tříkrálová sbírka je v každém ohledu unikátní a netradiční není pochyb. Letos můžete virtuálním Třem králům za jejich koledu, dobrou zvěst o narození Spasitele a požehnání K+M+B (Christus mansionem benedicat, tedy Ať Kristus požehná tento příbytek) přispět několika způsoby:

1) Klasické kasičky jsou pro Vaše dary k dispozici omezeně na konkrétních místech, kterými jsou Magistrát města Přerova – na ulicích Bratrská 34 a Smetanova 7, Charita Přerov na ulici Šířava 27, kostel sv. Vavřince a farní úřad Římskokatolické farnosti Přerov

2) Online kasičku naleznete na webové stránce trikralovasbirka.cz. Při darování přes online kasičku je nutné do formuláře na webu uvést PSČ města Přerova 750 02.

 

3) Poslední možnost darování je prostřednictvím QR kódu. Při této bankovní platbě je nutné zadat specifický variabilní symbol VS: 77707022. Bližší specifikaci naleznete na webové stránce www.acho.charita.cz

Výstřižek

Bc. Vendula Novotná

PR
Tel.: 605 073 218 E-mail: c.An_-549hIy-.56LTCBVbenT-uk87j7T-M