Příběh psaný životem
3. listopadu 2022 Charita Přerov

Příběh psaný životem

Paní Adéla a pan Milan spolu žijí v bývalém nádražním domku nedaleko Přerova. Nízkoprahové denní centrum Lorenc poprvé navštívili před několika měsíci, když se dozvěděli, že by se měl domek brzy zbourat.    

Ptali se po možnostech pomoci především pro paní A., která zůstala ochrnutá následkem CMP. Paní A. pobírá pouze příspěvek na živobytí. Invalidní důchod jí nebyl přiznán z důvodu nedostatečného počtu odpracovaných let.
Dlouhá léta se starala o dceru s postižením. Pracovníci Lorence nyní klientce pomáhají s vyřízením příspěvku na péči a podali se souhlasem klientky žádost o přijetí do Azylového domu s pečovatelskou službou Charity Olomouc na Sv. kopečku.
Pan M. se o paní A. obětavě stará. Pracovníci Lorence jsou s klienty v pravidelném kontaktu v rámci terénního programu a doufají, že se vše brzy obrátí k lepšímu.
 
Děkujeme všem, kteří pomáhají s námi.
 

Bc. Adéla Trumberová

vedoucí/sociální pracovník
Tel.: 731 818 874 E-mail: W_rvRWjjbfoo8~l7VX~z83hgc5prRb~lW5pJ