Postní almužna na Přerovsku lámala letos rekordy
12. května 2023 Charita Přerov

Postní almužna na Přerovsku lámala letos rekordy

Už od roku 2009 provází naše postní snažení aktivita Postní almužny. Do papírových „postniček“ vkládáme obnos za odřeknutý luxus. Vybraná částka potom pomáhá konkrétním lidem v jejich konkrétní nouzi a naše snažení tak získává nový rozměr pomoci bližnímu.

V letošním roce bylo v celkem 25 farnostech přerovského děkanátu rozdáno přes 600 pokladniček. Z těch, které se vrátily naplněné zpět, jsme celkem vybrali úctyhodných 83 066,-, což je o 17 tisíc korun více než v loňském ročníku!

Všem, kteří se zapojili a do postniček přispěli, patří velký dík. Poslání charity pomáhat bližním bez rozdílu se tak může spojit s konkrétním úsilím farníků a společně tak můžeme přispívat ke zlepšení světa, ve kterém žijeme.

Všem moc děkujeme!  

Mgr. Emilie Šmídová

pastorační asistent
Tel.: 731 914 944 E-mail: 0fvvZ32k8bqy.Z4WHiEo8~l4YanBZd54Ys