Kulturní a vzdělávací odpoledne pro seniory 2022
7. září 2022 Charita Přerov

Kulturní a vzdělávací odpoledne pro seniory 2022

Ve středu 14. 9. 2022 se uskuteční v sále Městského domu Přerov akce pro seniory s názvem Kulturní a vzdělávací odpoledne pro seniory 2022.   

Program od 12:00 do 14:00 - volný vstup
Prezentace subjektů poskytujících sociální služby na území města Přerova

Program od 15:00 do 18:00 - vstup pouze na vstupenku
15:00 – 15:15 slavnostní zahájení slovo primátora Ing. Petra Měřínského slovo poslance Parlamentu ČR Ing. Petra Vrány
15:15 – 15:30 slovo 1. náměstka primátora Mgr. Petra Kouby
15:30 – 15:45 kulturní vystoupení Mateřské školy Přerov, U tenisu
15:45 – 16:00 duchovní slovo
16:00 – 16:20 přednáška na téma „Léky – užívání a nadužívání“ – Mgr. Irina Kaplijová
16:20 – 16:45 přestávka
16:45 – 18:00 koncert Moniky Absolonové za doprovodu pianisty Ondřeje Hájka

VSTUPENKY jsou k dispozici zdarma od 1. 9. na Odboru sociálních věcí, Smetanova 7, 1. patro, dveře č. 113 

Zároveň s touto akcí na náměstí T.G.M. proběhne od 9.00 do 14.00 putovní výstava Ligy proti rakovině Praha s názvem Každý svého zdraví strůjcem. Současně Státní zdravotní ústav bude v salonku restaurace Městského domu, vchod z nám. T.G.M. provádět zájemcům z řad veřejnosti měření zdravotních hodnot zdarma.