Kam míří výtěžek Tříkrálové sbírky?
8. ledna 2021 Charita Přerov

Kam míří výtěžek Tříkrálové sbírky?

Podívejte se na video naší koordinátorky Tříkrálové sbírky a pastorační asistentky Mgr. Emilie Šmídové, které bylo součástí online benefičního Tříkrálového koncertu a ve kterém vysvětluje toliko o tom, kam jdou prostředky z Tříkrálové sbírky. Že pomáhají všude tam, kde je to potřeba a vrací se zpět za klienty Charity Přerov. Dohromady se tak uzavírá dokonalý kruh. Děkujeme všem příznivcům charitního díla.

emilka_webhttps://www.youtube.com/watch?v=YRHFRt_wdDA