Jak dopadla postní lamužna?
27. května 2021 Charita Přerov

Jak dopadla postní lamužna?

Každý rok si v postní době odříkáme to, co nezbytně nepotřebujeme. Chceme se tak přiblížit Bohu, sami sobě i druhým. To, co ušetříme, vkládáme do postních pokladniček, které poté putují na konkrétní charitu, která z vybrané částky pomáhá lidem a rodinám, které se ocitly v nouzi. Naše sebezapření tak dostává konkrétní formu pomoci, není to jen tak pro nic za nic.

Letošní výsledek Postní almužny v přerovském děkanátu je rekordní! Celkem jste si odřekli 108 520,- korun! Tak štědrý výsledek v době, která je plná omezení, nečekaných událostí, zvratů i výdajů, jsme rozhodně neočekávali. Rekordní byl také počet naplněných pokladniček, které se vrátily z 21 obcí a farností – necelých 180! To je vzhledem k minulým rokům krásné číslo. Velké díky patří tedy všem, kteří se zapojili a dotáhli celou aktivitu až do konce – od vyzvednutí pokladničky, její naplňování v průběhu půstu až po odevzdání ve své farnosti.

Mnozí z Vás se zapojili „online“ a poslali peníze přímo na účet. I tam se nashromáždila krásná částka 15 400,- korun. Jsme rádi, že i tato varianta se osvědčila a otevřela prostor k zapojení se pro další skupinu zájemců.

Věříme, že všichni dárci byli a ještě budou bohatě naplnění Boží milostí a že jim Postní almužna odkryla nové obzory, za kterými se mohou vydat. V současné době bude potřeba podpořit mnoho lidí, kteří jsou zasaženi (nejen pandemickou) náročnou situací. Díky Vaší štědrosti a oběti jich může být více než předešlých letech. Děkujeme!

Mgr. Emilie Šmídová

pastorační asistent
Tel.: 731 914 944 E-mail: 0fvvZ32k8bqy.Z4WHiEo8~l4YanBZd54Ys