Charita Přerov: „Nákupy k Vašim dveřím“
1. listopadu 2020 Charita Přerov

Charita Přerov: „Nákupy k Vašim dveřím“

V dnešní specifické době, kdy je potřeba, aby více riziková skupina obyvatel byla obezřetná, nabízí Charita Přerov občanům doručení nákupu toho nejnutnějšího až ke vchodovým dveřím.

„Jedná se o totožnou nadstandardní službu, kterou pracovníci Charity Přerov zajišťovali seniorům bez příbuzenstva a osobám v domácí karanténě na jaře tohoto roku,“ za oblast komunikace Charity Přerov uvádí Vendula Novotná.

Zájemci z řad ohrožené skupiny obyvatelstva tak budou moci až třikrát do týdne kontaktovat pracovnice Charity Přerov, které zajistí nákup základních potravin, hygienických potřeb a vyzvednutí léků.

„Zájemci o službu nám v pracovní dny od 08: 00 do 10:00 dopoledne mohou zatelefonovat na telefonní čísla 581 204 717 a 731 914 944 a nadiktovat jaké základní potraviny a další nejnutnější hygienické potřeby, popřípadě léky potřebují. My od zájemce  budeme potřebovat informace o jeho adrese, na které jej zastihneme, zda se jedná o seniora, osobu nemocnou či v karanténě. Dále budeme potřebovat datum narození, telefonní kontakt,“ uvedla za oblast humanitární a potravinové pomoci Mgr. Emilie Šmídová.“

V rozmezí od 12:00 do 14:00 bude nákup i s účtenkou uložen u prvních domovních dveří do domu, a to po předešlém telefonickém kontaktu, aby si je dotyčná osoba mohla vyzvednout.

„Proto, aby služba fungovala, tak je nutné, aby zájemce zaslal na účet Charity Přerov peněžní částku, na základě které si vytvoří peněžní kredit, ze kterého mu bude odčítána výše za jednotlivé nákupy. Po vyčerpání částky bude zájemce vyzván, aby si v případě potřeby zajištění dalších nákupů kredit obnovil.

„K platbě je nutné, aby zájemci nezapomněli uvést celé jméno (křestní i příjmení), aby mohla být platba identifikována. Číslo účtu je 34536831/0100,“ dodává Mgr. Emilie Šmídová.

„Prosíme všechny, kteří mají o službu Charity Přerov zájem, aby si nechávali dovážet opravdu pouze základní zboží typu pečivo, mléko, máslo, těstoviny, čaj, případně drobné konzervy a další nejnutnější potraviny. Za hygienické potřeby především pak mýdlo, pastu na zuby, šampon. Jen tak dokážeme uspokojit co nejvíce zájemců. Snažíme se všem, co nejvíce vyjít vstříc a pomoci tak v této nelehké situaci. Proto prosíme o schovívavost, pokud se nám ne vždy podaří vše zakoupit. Děláme, co je v našich silách,“ za oblast komunikace dodává Vendula Novotná.

 

Bc. Vendula Novotná

PR
Tel.: 605 073 218 E-mail: c.An_-549hIy-.56LTCBVbenT-uk87j7T-M