Podpořte nás

Finanční podpora:

  • osobně v sídle Charity Přerov, Šířava 27, Přerov
  • prostřednictvím složenky nebo převodem z bankovního účtu

Naše č.ú.: 34536831/0100 u KB Přerov

Děkujeme za jakoukoliv částku, jíž se rozhodnete podpořit naši činnost.

Daňový odečet pro fyzické osoby (podle § 15, odst. 1 zákona o dani z příjmu). Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne 2% ze základu daně, nebo činí alespoň 1 000,- Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Daňový odečet pro právnické osoby (podle § 20, odst. 8 zákona o dani z příjmu). Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce činí alespoň 2 000,- Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Doklady potřebné k úspěšnému uplatnění odečtu od základu daně z příjmu, tedy Smlouvu o poskytnutí daru nebo Potvrzení o převzetí daru všem dárcům samozřejmě na vyžádání obratem zašleme. V případě zájmu nás kontaktujte.

Materiální podpora:

Sběr obnošeného dětského šatstva probíhá v Charitním dětském šatníku.

Naši činnost můžete podpořit také jako dobrovolník v některém z našich zařízení nebo při akcích, které pořádáme. Kontaktovat můžete jednotlivé vedoucí služeb.