Tři králové k nám přijdou ONLINE
5. prosince 2020 Charita Přerov

Tři králové k nám přijdou ONLINE

Charita Přerov každý rok již 21 let zajišťuje Tříkrálovou koledu a přináší požehnání domácnostem na Přerovsku a v jeho okolních obcích. Ne jinak tomu bude i letos, a to i přesto, že se potýkáme s dobou plnou omezení.

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemické situaci se tradiční Tříkrálové koledování neuskuteční. Dobrou zvěst o narození Spasitele a požehnání K+M+B (Christus mansionem benedicat, tedy Ať Kristus požehná tento příbytek) je všem předáno prostřednictvím videa.

Jelikož je situace natolik nepříznivá, není možné koledovat osobně. Na každém obecním úřadě jsou připraveny samolepky s požehnáním, křídy a kalendáříky, a také pokladnička. Za každý Váš finanční dar Vám již předem vděčně děkujeme.“ Uvádí Alena Pizúrová, ředitelka Charity Přerov.

V městě Přerově se Tříkrálová sbírka 2021 uskutečnila novou a netradiční formou. Místo koledování po domácnostech se v neděli 3. ledna 2021 v 17 hodin uskutečnil  on-line benefiční  Tříkrálový koncert v kostele sv. Vavřince, který byl živě přenášen Televizí Přerov a přes Youtube kanál Charity Přerov. Na koncertě zazněly tóny vánoční i populární hudby a slova povzbuzení z úst různých přerovských osobností.

Novinkou letošního roku je virtuální kasička, která je k dispozici na webu Tříkrálové sbírky (www.trikralovasbirka.cz), na kterém je mimo jiné pro všechny připraveno požehnání od koledníků formou audiovizuálního záznamu.

Virtuální kasička bude pro možnost daru spuštěna až do 24. ledna 2021. „Jestliže se rozhodnete touto cestou podpořit Charitu Přerov, je nutné zadat PSČ města Přerova 750 02, aby Váš příspěvek byl připsán právě nám." Doplňuje k virtuální kasičce Alena Pizúrová.

 

„Každý, kdo bude chtít v rámci Tříkrálové sbírky poskytnout dar, bez ohledu zda se bude jednat finanční podporu při příležitosti benefičního online Tříkrálového koncertu či poděkování online koledníkům, kteří přinášejí požehnání domácnostem online formou prostřednictvím audiovizuálního záznamu na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz, je nutné, aby dárce uvedl PSČ Přerova 750 02. Na základě této specifikace bude dar připsán Charitě Přerov.“ Vysvětluje Emilie Šmídová

Klasické kasičky jsou k dispozici vzhledem k epidemiologické situaci omezeně na konkrétních místech, kterými jsou Magistrát města Přerova – na ulicích Bratrská 34 a Smetanova 7, Charita Přerov na ulici Šířava 27, kostel sv. Vavřince a farní úřad Římskokatolické farnosti Přerov.“ Uvádí koordinátorka Tříkrálové sbírky Emilie Šmídová.

„Velmi děkujeme všem, kteří nám i Tříkrálové sbírce zachovávají přízeň i v těchto nelehkých dobách. Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví, živou naději a vyprošujeme mnoho Božího požehnání.“ Dodává Alena Pizúrová.

Ing. Romana Nitková

PR, marketing
Tel.: 605 073 218 E-mail: ~hzk4Z2f4mxy.Z4WHiEo8~l4YanBZd54Ys