Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka bude probíhat ve dnech 2. – 14. ledna 2016. Přímo v Přerově se bude koledovat v neděli 3. 1. 2016 a ve středu 6. 1. 2016.  Sbírku bude provázet i Tříkrálový koncert, který můžete sledovat na programu ČT 1 v neděli 10. ledna 2016 od 18 hod.

Komu sbírka pomůže

Obecným účelem sbírky je pomoc lidem v nouzi a podpora charitního díla. Vybraná částka je vždy odeslána na konto Charity Česká republika a po jejím přerozdělení se zpět do daného regionu vrací 65%. Druhá část 35% zůstává k dispozici Charitě Česká republika a je využita na humanitární pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podporu charitního díla.

Oblastní charita Přerov využívá finanční prostředky získané ze sbírky na pomoc pro rodiny s dětmi, které se během roku dostanou do tíživé životní situace a dále na koupi kompenzačních pomůcek pro imobilní a částečně mobilní klienty Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.

Jak podpořit Tříkrálovou sbírku

Do sbírky je možné přispět buď příspěvkem do kasičky koledníků, nebo zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30,- Kč, na pomoc potřebným jde 27,- Kč, službu provozuje Fórum dárců.). Sbírku je také možné podpořit příspěvku na konto Tříkrálové sbírky č.ú. 66008822/0800 u České spořitelny, a.s., adresa příjemce: Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1.

Podpořit sbírku lze ale i tím, že se zapojíte do jejího organizování jako vedoucí skupinky (dospělí starší 18 let), jako koledníci (děti) nebo jako ti, kteří pro koledníky připraví zázemí, např. napečou sladké dobroty. Máte-li chuť se do sbírky zapojit, můžete se obrátit na koordinátorku sbírky Mgr. Martinu Krejčířovou, tel.: 777 729 521 nebo 581 209 298, e-mail: martina.krejcirova@prerov.charita.cz.

Obecně o sbírce

Tříkrálová sbírka navazuje na tradici koledování na Tři krále (6. ledna) a jejím organizátorem je Charita Česká republika. První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000 na území olomoucké arcidiecéze. Pro velký úspěch byla v následujícím roce sbírka uskutečněna celorepublikově. Od té doby probíhá celostátně každý rok vždy na začátku roku v době od 2. do 13. ledna.

Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15.10. 2012 č.j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2013 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z.č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. o veřejných sbírkách)

Více informací o sbírce získáte na stránkách: www.trikralovasbirka.cz. Tříkrálovou sbírku můžete najít také na Facebooku: http://www.facebook.com/trikralovasbirka

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání