Postní almužna

331804611_542750151003099_6563175539986956687_n

Postní almužna

se uskutečňuje v Charitě prostřednictvím farností od roku 2009.
Je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. V tomto způsobu prožívání doby postní je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry.
Nemá být prostředkem k „léčbě našeho špatného svědomí“, ale měla by být výsledkem snahy obohatit náš dosavadní způsob života. Půst totiž obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista skrze potřeby našich bližních v nouzi.
Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. K staré tradici církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli.
Akce se pořádá s laskavým svolením České biskupské konference na celém území ČR.

Jak mohu přispět?

Stačí si přinést z kostela papírovou pokladničku (postničku) nebo si ji sami vytisknout a složit. V kostele budou  připraveny na Popeleční středu nebo v 1. neděli postní. Následně si  promyslíte, co jste ochotni si odepřít. Peněžní částku ve výši zhruba odepřeného požitku pak průběžně střádejte do pokladničky.  

Doporučuje se vložit do ní svou „almužnu“, po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik jsme byli ve svém postním snažení úspěšní (omezením kouření, alkoholu, kávy, sladkostí, zábavy, luxusu nebo jiných potřeb, které nejsou pro život nezbytné). Je mnoho způsobů, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě.

Na Květnou neděli doneseme postičku do kostela, kde ji odevzdáme na určené místo. Peníze použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla církve. Do schránky je možné vložit lístek se jménem a kontaktem člověka, v jehož prospěch by se Postní almužna mohla použít, případně můžete kontakt předat přímo níže uvedené kontaktní osobě. Charita ve spolupráci se zástupci místní farnosti Vaše náměty vyhodnotí a přihlédne k nim při řešení problémů lidí v nouzi ve Vašem okolí.

výsledky 2023

Postní almužna letos lámala rekordy


V letošním roce bylo v celkem 25 farnostech přerovského děkanátu rozdáno přes 600 pokladniček. Z těch, které se vrátily naplněné zpět, jsme celkem vybrali úctyhodných 83 066,-, což je o 17 tisíc korun více než v loňském ročníku!

Všem, kteří se zapojili a do postniček přispěli, patří velký dík. Poslání charity pomáhat bližním bez rozdílu se tak může spojit s konkrétním úsilím farníků a společně tak můžeme přispívat ke zlepšení světa, ve kterém žijeme.

Všem moc děkujeme!

 

Využití výsledků postní almužny

Výtěžek PA 2022  65 599,00 Kč
Převod z roku 2021 Přerov  47 527,11 Kč
Převod z roku 2021 Kojetín  26 208,95 Kč
Celkem 139 335,06 Kč
Výdaje - využití výsledků PA za rok 2022
Sociální pomoc – Ukrajinci  80 639,00 Kč
Sociální pomoc – ostatní osoby   42 091,00 Kč
Multikulturní akce – výlety Ukrajinců (projekt)    15 500,00 Kč
Výdaje 2022 celkem      138 230,00 Kč

Postní doba

Je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Obzvlášť v tomto období křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků.

Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem postu. „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog).

Postní doba je tedy příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad po Bohu.

Kontaktní osoba:

Mgr. Emilie Šmídová
Tel.: 731 914 944
emilie.smidova@prerov.charita.cz

Více o postní almužně lze najít na stránkách: www.postnialmuzna.cz