Uskutečnila se pouť charitních pracovníků na sv. Hostýn

Uskutečnila se pouť charitních pracovníků na sv. Hostýn

V sobotu 3. září se uskutečnila pouť charitních pracovníků, dobrovolníků a jejich rodin na sv. Hostýně.

Arcidiecézní pouti se zúčastnili i naši zaměstnanci a společně s ostatními tak mohli prožít Cestu světla spojenou se zamyšlením nad svatým rokem milosrdenství. Vrcholem pouti byla mše svatá, při které nás otec arcibiskup Graubner povzbudil k aktivnímu prokazování milosrdenství nejen v naší práci. Odpoledne byla možnost poslechnout si přednášku doktorky Krausové o skutcích tělesného i duchovního milosrdenství. Celý den jsme ukončili společnou adorací v bazilice. Bylo to příjemné setkání charitních pracovníků napříč celou arcidiecézí, na kterém jsme si mohli předat vzájemnou inspiraci, povzbuzení nebo upevnit vztahy v jednotlivých týmech při společné pouti. Snad naše putování přinese své ovoce.

IMG_2717IMG_2722

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání