Postní almužna 2016

Postní almužna 2016

Již od roku 2009 se koná akce Postní almužna v diecézích naší republiky. Spojuje v sobě aspekty osobního duchovního růstu a konkrétní pomoci druhým. Do tzv. postniček (postních pokladniček) putují peníze z odřeknutého luxusu (z toho, co je sice dobré, ale nezbytně to ke svému životu nepotřebujeme a v rámci postního snažení se toho chceme vzdát). Tento obnos pomáhá lidem, kteří žijí kolem nás (v našem děkanátu) a naši pomoc potřebují. Jejich život se tak stává o něco menším břemenem a dostává se více prostoru radosti a vděčnosti.

V loňském roce Postní almužna v přerovském děkanátu vynesla rekordních 57 503 korun, které pomohly potřebným v našem okolí.

I letos si na Popeleční středu či 1. postní neděli můžete v kostelech vyzvednout pokladničku – postničku, do které budete skládat své postní úsilí ve formě peněz z odřeknutého luxusu. Na Květnou neděli se postničky vyberou, výnos se spočítá a ve spolupráci s kněžími našeho děkanátu rozdělí mezi potřebné. Pokud byste věděli o někom konkrétním ve svém okolí, kdo by tuto pomoc potřeboval, vhoďte jeho jméno do postničky a odevzdejte je spolu s ní. Při využití Postní almužny budeme na vaše úmysly pamatovat.

Velké díky vám všem, kteří se do této aktivity zapojujete a přispíváte k dobrému dílu. Přejeme všem požehnanou postní dobu, ve které poneseme ovoce milosrdné lásky.

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání