Postní almužna 2015 - výtěžek

I letos jsme měli možnost zapojit se do akce Postní almužny, která se již tradičně uskutečňuje v postní době.

Pokladničky nám v průběhu půstu připomínaly, že Pánu se líbí spíše malé skutky milosrdenství než velké (a často nedostižné) činy („Jděte a naučte se, co znamená: Milosrdenství chci a ne oběť.“ Mt 9,13). Odkládali jsme tedy finanční částky z odřeknutého luxusu, který si normálně dopřáváme, a mohli jsme tak společně přispět na pomoc potřebným, kteří žijí v naší blízkosti.

Všem, kteří přijali tuto 40denní výzvu, patří obrovský dík, neboť celkem se vybralo 57 503 korun, což je o 20 521 korun více než v loňském roce! Kéž je nám tato skutečnost povzbuzením, že dobrá vůle a snaha pomoci i pracovat sám na sobě mezi lidmi stále existuje a že naše křesťanství je živé, že nejsme lhostejní k nouzi, která je kolem nás (často velmi dobře utajená).

Výsledná částka bude použita pro rodiny v nouzi ve spolupráci s kněžími jednotlivých farností našeho děkanátu. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili, upřímně děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání.

Přehled výsledků za jednotlivé farnosti najdete zde.

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání