Služby pastoračního asistenta

9.května 82, 750 02 Přerov

Tel: 731 914 944
email: emilie.smidova@prerov.charita.cz

Mgr. Emílie Šmídová

Charita je organizace zřizovaná katolickou církví. Jejím úkolem je skrze pomoc bližnímu naplňovat Kristovu výzvu k nezištné lásce. Touto pomocí se však nemyslí jen tělesná stránka člověka. Péče o potřebné má být komplexní a zahrnuje jak tělesnou, tak i duševní a duchovní stránku. Člověk je složen z těchto tří složek, a pokud jednu z nich budeme ignorovat, naše lidství zakrní. Pokud však máme při péči na mysli všechny tři rozměry, může i starý a nemocný člověk rozvinout plnost svého lidství. Úkolem charity je poskytovat prostor, ve kterém se mohou rozvíjet všechny tyto složky, a to bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, vzdělání či situaci, ve které se člověk nachází.

Tímto postojem má být prostoupena celá Charita, zvláštním způsobem nad ní však bdí pastorační asistent. Jeho úkolem je naplňování tohoto cíle skrze konkrétní činnosti, kterým se Charita věnuje a ve kterých může tento postoj dále rozvíjet.

V rámci služby pastoračního asistenta Oblastní charita Přerov nabízí:

  •  Návštěvu klientů charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby (povídání, procházka, společná modlitba, zprostředkování kněze apod.)
  •  Možnost duchovního i „obyčejného“ rozhovoru pro pracovníky i klienty Charity
  •  Pravidelné Modlitby za Charitu
  •  Přednášky na duchovní i jiná témata
  •  Návštěva farností a propagace Charity
  •  Náboženství v Romském komunitním centru
  •  Koordinování sbírek (potravinová, materiální, Tříkrálová sbírka, Postní almužna)
  •  Modlitební Alarm

Přehled setkání Modlitby s charitou - Modlitby s charitou.jpg

Přehled mší v děkanátu Přerov - Rozpis bohoslužeb v děkanátu Přerov.pdf

Modlitební alarm

Tato aktivita slouží k podpoře klientů v Domácí hospicové péči a jejich rodin. Zapojení „alarmisté“ dostanou SMS s prosbou o modlitbu za pana/paní X. Na zprávu není potřeba reagovat, každý alarmista se pomodlí podle svých časových možností i schopností. V alarmu je zapojen i kněz, který pravidelně slouží na tyto úmysly mši svatou, jedno ze společenství také na úmysly pamatuje při pravidelné modlitbě růžence. Alarmisté mají možnost setkávat se na Modlitbách za charitu, po kterých jednou za čas následuje společné sdílení, nové informace a povídání.
Přínos modlitebního alarmu dokládají sami nemocní i jejich blízcí. Často se podaří zmírnit bolest, vyřešit náročné okamžiky, usnadnit proces umírání, ale jsou i svědectví o výrazném zlepšení stavu a ústupu nemoci.

V současnosti se v Modlitebním alarmu angažují 3 desítky lidí různého věku. Pokud byste měli zájem se do aktivity zapojit, stačí poslat SMS: „Chci se zapojit do Modlitebního alarmu, jméno,“ na číslo 731 914 944. Tím budete zařazeni mezi alarmisty a podle potřeby Vám budou přicházet zprávy s prosbou o modlitbu.

„…modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.“ Jk 5,16

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání