Romské komunitní centrum Žížalka

Vedoucí: Mgr. Lenka Klíčová
Mobil: 608 139 073

Kojetínská 1946/38, 750 02 Přerov
E-mail: zizalka@prerov.charita.cz

Provozní doba:

Po – Pá: 8:00 – 12:00 hod.: ambulantní služba
Po – Pá: 8:00 – 16:00 hod.: terénní služba

Poskytujeme pomoc a podporu rodinám s dětmi z města Přerova, které potřebují oporu a motivaci při překonávání a snižování důsledků krizových sociálních situací.

Služby jsou poskytovány především romským rodinám s dětmi ve věku do 18 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace a těhotným ženám, které potřebují pomoc při zajištění budoucí péče o dítě a nachází se v nepříznivé sociální situaci či jsou ohroženy sociálním vyloučením. Místem poskytování služby je převážně zařízení Romského komunitního centra a domácnosti uživatelů. Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb rodiny.

Hlavním cílem je motivovat a aktivizovat uživatele k rozvoji jejich schopností a dovedností, které by směřovaly k prevenci sociálního vyloučení, snížení rizik při vzniku krizové sociální situace a následnému obnovení schopností samostatného fungování rodiny.

Celý veřejný závazek naší služby naleznete zde.

Vyřizování stížností:

Odpověď na stížnost   Odpověď na stížnost2 IMG_0001