Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kontakt: Lenka Sekalová

Šířava 27, 750 02 Přerov
Tel.: 581 216 006/ mobil: 777 729 510             Email: kompenzacnipomucky@prerov.charita.cz

Pondělí: 14:00 - 16:00 hod.
Středa:   08:00 - 10:00 hod.

Pro zlepšení kvality života zapůjčujeme klientům i jiným žadatelům kompenzační pomůcky:

  • Polohovací lůžka s hrazdou a zábranami, jídelní stolky k lůžku, invalidní vozíky, chodítka, venkovní chodítka, pokojové WC, sedačky do vany, WC nástavec, antidekubitní pomůcky.

Úhrada za pomůcky: Smlouva a ceník pomůcky.PDF.

O pomůcky je velký zájem, proto nabídku kompenzačních pomůcek každoročně rozšiřujeme a obnovujeme.