Občanská poradna a poradna pro dlužníky

Vedoucí: Mgr. Martina Krejčířová
Mobil: 777 729 521
Poradce: Mgr. Eva Tkadlecová
Mobil: 777 729 522

Nám. T. G. Masaryka 555/16, 750 02 Přerov
E-mail: poradna@prerov.charita.cz

Úřední hodiny:


Pondělí 09 - 11 (jen na objednávku) 12 - 17 hod.
Úterý    09 - 12                                        13 - 15 hod.
Středa   09 - 12                                        13 - 15 hod.
Čtvrtek  10 - 12                                        13 - 15 hod. (jen na objednávku)
Pátek    09 - 12                                        13 - 14 hod. (pátek jen na objednávku)

Poskytujeme poradenství v občanskoprávních záležitostech lidem v nouzi a lidem, kteří ve své životní a sociální situaci potřebují poradenské služby. Chceme přispět k řešení jejich nepříznivé sociální situace, k jejich lepší informovanosti, znalosti svých práv a povinností a pomoci jim účinně prosazovat svá práva.

Poskytované služby:
- Sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení. Co si připravit k návrhu na oddlužení.pdf
- Pomoc s řešením dluhů a exekucí.
- Sepisování žádostí, např. o splátkový kalendář.
- Sepisování podání k soudu, např. odpor proti platebnímu rozkazu, žaloba o výživné, návrh na rozvod manželství, návrh na zastavení exekuce, dohoda o vypořádání společného jmění manželů.
- Pomáháme se zprostředkováním kontaktů a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy a dalšími úřady nebo institucemi.

Řídíme se zásadami nezávislosti, nestrannosti, diskrétnosti, respektování.

Služby Občanské poradny a poradny pro dlužníky jsou bezplatné.

Základní prohlášení Občanské poradny a poradny pro dlužníky.pdf.