Domácí hospicová péče

Nově vzniklá služba

Šířava 27 (bývalá budova TELEKOMU)
Přerov 750 02
Tel.: 581 216 006

Úřední hodiny:
Po: 14:00 – 16:00 hod
St:    8:00 – 10:00 hod

Vedoucí: Lenka Sekalová
Email: domacihospic@prerov.charita.cz
mobil: 777 729 500

Moto:

„Lidský život je jako cesta. Má začátek a má konec. Dojde-li na konec někdo, na kom mi záleží, chci být s ním. Dojdu-li na konec já, budu snad s těmi, kteří mi rozumějí a mají mě rádi…“

K realizaci projektu Domácí hospicové péče přispěl benefiční koncert Charity Přerov, který se konal pod záštitou náměstka primátora města Přerova Bc. Tomáše Navrátila a přerovského děkana Pavla Hofírka. Vystoupilo na něm známé hudební uskupení Hradišťan a Jiří Pavlica. Benefiční koncert se konal dne 17. 9. 2015 v kostele sv. Vavřince. Svou návštěvou na koncertě přispěla i MUDr. Marie Svatošová, česká zakladatelka hospicového hnutí, která nás svým vystoupením povzbudila k naší práci.

Co je Domácí hospicová péče?

Je to odborná komplexní péče o nemocného v konečném stádiu onemocnění, kdy léčba již není účinná. Nabízí podporu rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít důstojně v domácím prostředí. Péče je poskytována s respektem k potřebám nemocného a jeho blízkým.

Cílem Domácí hospicové péče je:

Splnit mnoha lidem jejich přání – strávit poslední chvíle života mezi svými blízkými. Chceme poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi a osamocením. Usilujeme o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí služby je i podpora a pomoc rodině a blízkým.

Tým Domácí hospicové péče:

zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice, duchovní, pastorační asistent. Na požádání zprostředkujeme kontakt i s psychologem.

Domácí hospicová péče nabízí své služby za předpokladu aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného. Jenom praktický lékař má možnost ordinovat poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta, a to jak péči zdravotních sester, tak péči lékaře specialisty v paliativní medicíně. Lékař specialista konzultuje změny zdravotního stavu nemocného se zdravotní sestrou domácí hospicové péče.

Zdravotní sestry zajišťují domácí zdravotní službu na základě indikace lékaře nemocného a lékaře specialisty pro paliativní medicínu a léčbu bolesti. Sestry aplikují léky, infuzní terapii, pečují o rány, monitorují bolest, zaučují rodinu v péči o nemocného. Dostupnost péče zdravotních sester je 24 hodin denně. Péče zdravotních sester je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Pečovatelky zajišťují pomoc při péči o blízkého v rodině. Pomáhají například s hygienou, poskytováním stravy, nebo její přípravou, oblékáním, přesuny z vozíku a na vozík. Můžou pomoci s provozem domácnosti (s úklidem, nákupy apod.) Péče pečovatelské služby je hrazena samostatně, a to dle Ceník 1.2.2017.pdf služeb Charitní pečovatelské služby. Ceny za poskytnutou službu jsou pouze částečnou úhradou skutečných nákladů.

Sociální pracovník poskytuje sociální poradenství a doprovází nemocného, rodinu a jeho blízké ve vzniklé  životní situaci. Je-li to aktuální, pomáhá vyřídit příspěvek na péči a další potřebné záležitosti. Péči poskytuje dle potřeby a dohody.

Duchovní nebo pastorační asistent přichází do domácností na  přání nemocného či rodiny. Pastorační asistent nabízí možnost rozhovoru na duchovní i běžná témata, společnou modlitbu, čtení z Písma či podporu v duchovní oblasti.

Rodina i nemocný mají vždy možnost využít služeb celého komplexního týmu domácí hospicové péče dle individuálních potřeb nemocného a rodiny.  

Podmínky pro přijetí nemocného:

  • Nemocný trpící nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu nemoci, kdy byly vyčerpány všechny možnosti léčby vedoucí k uzdravení.
  • Aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného.
  • V rodině je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za každodenní péči o nemocného.
  • Nemocný nebo jeho zákonný zástupce rozumí možnostem i limitům domácí paliativní péče a souhlasí s jejími principy.

Každý člověk potřebuje i v závěru života lidi, které má rád a místo, které zná. Právě domácí prostředí a přítomnost blízkých dává šanci k povzbuzení, odpuštění, projevu lásky a rozloučení.

Projekty 2018:

Domácí hospicovou péči Charity Přerov finančně podpořili Olomoucký kraj a Město Přerov.

logoolomouckehokraje Město Přerov a

Projekty 2017:

Domácí hospicovou péči Charity Přerov finančně podpořil Olomoucký kraj.

logoolomouckehokraje

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 777 729 521, 777 729 522

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání