Podpora činnosti CHPS Olomouckým krajem

Olomoucký kraj finančně přispívá na činnost Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Přerov. Finanční dotace byla poskytnuta na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 za účelem úhrady nákladů projektu "Charitní pečovatelská služba", který souvisí s realizací aktivit v oblasti poskytování sociálních služeb v rámci Dotačního programu Olomouckého kraje pro sociální oblast pro rok 2014.

Podpora činnosti CHPS 

Firma FinMaro, s.r.o. v roce 2015 finančně podpořila činnost Charitní pečovatelské služby.

 

Podpora činnosti CHPS Olomouckým krajem

Charitní pečovatelská služba je v roce 2016 finančně podporována Olomouckým krajem, a to v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji a jeho Podprogram č.2.

logoolomouckehokraje

Podpora činnosti CHPS Olomouckým krajem

Charitní pečovatelská služba je v roce 2017 finančně podporována Olomouckým krajem, a to v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji a jeho Podprogram č.2.

logoolomouckehokraje

Podpora činnosti CHPS Statutárním městem Přerov

Celoroční provoz Charitní pečovatelské služby je v roce 2017 realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova.

Město Přerov a

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání