Tento dotazník slouží k registraci uchazečů o zaměstnání na pozici Všeobecná sestra do naší databáze.
Zde zadejte nejprve Vaše příjmení a poté křestní jméno.
Titul:
Vyberte z nabídky Váš titul.
Uveďte název města (obce), ve které bydlíte.
Doporučujeme vyplnit.
Vzdělání:
Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání.
Máte platné osvědčení k výkonu povol. bez odbor. dohledu? *
Jste aktivní řidič/ka? *
Uveďte všechna předchozí zaměstnání min. za posledních 5 let.
Pracovní doba: *
Jste ochoten/na pracovat i v SO, Ne, ve svátek a ve večerních hodinách?
Práce s počítačem
Ohodnoťte svoji úroveň práce s počítačem. Ke každé položce napište zda: výborně, dobře, částečně nebo vůbec.
Souhlas s poskytnutím osobních údajů *
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 777 729 521, 777 729 522

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání