Základní kurz Bazální stimulace

Pracovníci Charitní pečovatelské služby a Domácí zdravotní péče Oblastní charity Přerov se ve dnech 10. 2. a 10. 3. zúčastnili základního kurzu Bazální stimulace.

Jedná se o speciálněpedagogicko – ošetřovatelský přístup, který mohou pracovníci využít zejména v práci s geriatrickými klienty, seniory s demencí, klienty dlouhodobě upoutanými na lůžko, klienty neklidnými, dezorientovanými a umírajícími. Základní prvky konceptu Bazální stimulace jsou vnímání, pohyb a komunikace.

První den se pracovníci seznámili s důležitostí doteků v životě člověka a tzv. iniciálním dotekem, který je významný při práci s jedincem se změnou vnímání a hybnosti. Komunikace tvoří neoddělitelnou součást práce a je nezbytné zvolit správný komunikační kanál. Na konci prvního dne mohli pracovníci pocítit vliv teoretických zásad Bazální stimulace na sobě samotných a vyzkoušet si rozdíl v přístupu. Jednotlivé prvky konceptu se cíleně zapojují do péče o klienta na základě individuálních plánů sestavených dle autobiografické anamnézy daného klienta a jeho tělesného a mentálního stavu. Dokumentace o klientovi má tedy nezastupitelný význam.

Druhý den kurzu byl prakticky zaměřený a každý pracovník si jednotlivou techniku osvojil, aby ji mohl správně provádět na klientovi, a taky pocítil její účinek sám na sobě, protože byl druhému figurantem. Pracovníci zvládli somatickou, vestibulární a vibrační stimulaci. V rámci somatické stimulace se naučili aplikovat Zklidňující somatickou stimulaci, Povzbuzující somatickou stimulaci, Neurofyziologickou somatickou stimulaci, Masáž stimulující dýchání, Kontaktní dýchání a Kontaktní dýchání s vibrací. Druhý den kurzu byl zakončen polohováním – technika mumie, hnízda a mikropolohování.

Pracovníci celý kurz hodnotili velmi kladně a těší se, jak začnou nové dovednosti aplikovat do praxe. Velké díky patří lektorce, která celý kurz velmi lidsky a příjemně provázela a sama techniku Bazální stimulace praktikuje ve své profesi úspěšně již několik let. Účelem celé vzdělávací aktivity bylo zvýšení kvality péče v Oblastní charitě Přerov, ke které v nejbližších dnech dojde.

 

Mgr. Jana Škařupová, Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Přerov

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání