Výsledky dotazníkového šetření mezi uživateli Charitní pečovatelské služby

Mezi uživateli Charitní pečovatelské služby proběhlo dotazníkové šetření za účelem zjištění názorů uživatelů na kvalitu a způsob poskytování služby.

V prosinci 2014 byly uživatelům Charitní pečovatelské služby (CHPS) rozdány dotazníky týkající se spokojenosti s poskytovanou službou, s pracovníky CHPS, přínosu služby a očekávání uživatelů od služby. V průběhu ledna 2015 proběhlo vyhodnocení dotazníků. Návratnost byla 75 %.

Z výsledků vyplývá následující:

Se způsobem poskytování služby je spokojeno 94 % uživatelů. S časovým rozmezím poskytování služby je jich spokojeno 89 %. S konkrétním časem, kdy je služba poskytována jednotlivým uživatelům, je spokojeno 91 %.

S odborností pečovatelky je spokojeno 90 % uživatelů. S přístupem pečovatelky je spokojeno 94 %. Se způsobem práce pečovatelky je spokojeno 90 %. Se způsobem komunikace pečovatelky je spokojeno 91 %.

84 % uživatelů uvedlo, že u nich dochází prostřednictvím poskytování služby k naplňování jejich potřeb nebo přání. 84 % uživatelů má pocit, že mohou v souvislosti s poskytováním služby vyjádřit svůj názor, očekávání nebo realizovatelné přání. 79 % uživatelů si myslí, že jsou jejich názory, očekávání nebo realizovatelná přání dostatečně vyslechnuty a respektovány. 77 % uživatelů vnímá cenu za služby jako adekvátní k práci pečovatelek. 73 % uživatelů si myslí, že lze pomocí našich služeb oddálit nebo zcela vyloučit případný odchod do pobytového zařízení.

Dle uživatelů jim služba nejvíce pomáhá v zajištění základních úkonů péče o jejich osobu, zajištění obědů a také v tom, že mohou být doma. Rodinným příslušníkům naše služba pomáhá ulehčit péči o své blízké. Služba dle uživatelů splňuje jejich očekávání a na jejím poskytování by nic změnit nechtěli, nebo se k této oblasti nevyjádřili.

27 % uživatelů se o naší službě dozvědělo od rodiny nebo známých, 14 % od lékaře nebo z nemocnice, 7 % z webových stránek nebo televize, 4 % od jiného poskytovatele sociálních služeb nebo od obce, 4 % z charity, ostatní neví nebo se k otázce nevyjádřili.

Několikrát se objevila připomínka, že uživatelům vadí střídání pečovatelek  na večerní a víkendové službě. Tuto skutečnost bohužel nemůžeme z provozních důvodů ovlivnit.

Několika uživatelům vadí, že pečovatelky nemohou podávat léky. CHPS opravdu nemůže zajistit podávání léků ze zákonných důvodů.

Jeden uživatel si myslí, že nedokážeme včas reagovat na změny legislativy. Jelikož se jedná o obecně vyjádřený názor, nemůžeme na tuto připomínku konkrétním způsobem reagovat.

Některá vyjádření uživatelů, která nás velmi potěšila:

"S prací pečovatelek jsem spokojen. Jsou v přístupu ke klientovi citlivé, milé, komunikativní, vstřícné."

"Prostřednictvím Vašich pečovatelek se pomalu, ale jistě dostávám do svého dřívějšího "životního stylu" ..."

"Pečovatelky jsou na dobré úrovni jak odborné, tak kladně působí psychologicky. Mají zájem o pocity a potřeby nemocného."

"Jsem Vám a Vašim pečovatelkám vděčný za Vaše vstřícnosti a vzájemné výtečné osobní vztahy k nám klientům ..."

"Se službami a prací (ošetřovatelek) pečovatelek jsem nad očekávání spokojena. Díky za vše!"

"Děkuji za profesionální a laskavý přístup."

"Práce pečovatelek je velice potřebná. Přitom těžká jak po fyzické stránce, tak na psychiku. Zatím nemám žádné negativní poznatky, jen kladné. S prací jsem velmi spokojen."

"Vždy se na vás budu obracet, pokud budu potřebovat další služby."

Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat všem uživatelům za čas a úsilí, které věnovali vyplnění dotazníku. Vaše názory a připomínky ke službě jsou pro nás důležité a moc si jich vážíme.

 

 

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání