Strategické plánování na Sv. Hostýně

Strategické plánování na Sv. Hostýně

Pracovníci Oblastní charity Přerov (OCHP) se zúčastnili dvoudenního setkání na Sv. Hostýně za účelem vytvoření strategického plánu a ujasnění dalšího směřování organizace.

Management OCHP se usnesl, že již opět nastal čas reagovat správným způsobem a ve správnou dobu na okolnosti, které zvenčí na organizaci působí, posunout se zase dále, a to za využití vlastních zdrojů.

Z tohoto důvodu se zorganizovalo společné dvoudenní setkání pracovníků na Sv. Hostýně, které se konalo ve dnech 14. a 15. 11. 2014. Celou akcí pracovníky provázel pan Stanislav Kocourek, který je vedl při realizaci aktivit sloužících jako podklady pro následné vytvoření strategického plánu.

Společná práce a aktivity probíhaly první den v odpoledních a večerních hodinách a druhý den v dopoledních hodinách. Základním výstupem z realizovaných aktivit je SWOT analýza OCHP, na jejímž sestavení se podíleli všichni pracovníci.

Po pracovní části akce se někteří pracovníci i přes větrné počasí zúčastnili procházky ze Sv. Hostýnu na Skalný a zpět.

    

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání