Školení pracovníků Charitní pečovatelské služby

Pracovníci Charitní pečovatelské služby (CHPS) se zúčastnili dvoudenního semináře na téma Validace podle Naomi Feil - komunikace s lidmi s demencí.

Pracovníci CHPS se v praxi často setkávají s lidmi s různým stupněm demence. Je proto důležité, aby byli informováni o světě těchto lidí, o tom, co prožívají, jak se cítí a jak jim jejich nemoc ovlivňuje život. Pracovníci by měli umět s těmito osobami při své práci zacházet, jednat s nimi a komunikovat. Tato skutečnost je pro naši službu velmi důležitá, protože souvisí s kvalitou poskytování služby. Kvalitní poskytování služby je jednou z našich zásad. Školení na téma demence je tedy z pohledu pracovníků i služby přínosné a žádoucí.

Školení se konalo ve dnech 5. a 6. 11. 2014. Probíhalo v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!" financovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Úřadu práce v Olomouci a ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem Caritas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc.

Dvoudenního semináře se zúčastnilo 13 pracovníků CHPS, mezi nimiž byli pracovníci přímé péče - pečovatelky a sociální pracovníci. Tématem validace pracovníky provázela lektorka Mgr. Mária Wirth, Ph.D.

Náplní semináře bylo účastníkům objasnit základní principy validace a mapování života jedince, vysvětlit vznik demence Alzheimerova typu u seniorů, její stádia, průvodní jevy, stupně dezorientace, mozek - paměťové neurózy a Maslowovu pyramidu potřeb. První den školení byl završen vyložením stádií vývoje jedince podle E. Eriksona a životních úkolů v každém stupni vývoje. Ve druhém dnu lektorka přiblížila pojetí pohledu Naomi Feil, techniky verbální a neverbální a jejich využití v péči o seniory. Jednotlivá témata byla doprovázena tematickými technikami se zapojením všech účastníků semináře, ukázkami metod při péči a provázána kazuistickými příběhy osob, se kterými se lektorka v rámci pracovního výkonu setkala. Na konci semináře vyplňovali pracovníci závěrečný test, aby osvědčili své nově nabyté vědomosti, poté obdrželi certifikát o absolvování školení.

Takto své dojmy a nabyté zkušenosti  ze semináře popisují pečovatelky CHPS:

M.: "Jedno z nejlepších školení, velice přínosné, snažím se využívat v praxi. Získala jsem mnoho zkušeností a vidím teď naše uživatele s tímto onemocněním už z jiného pohledu, způsobem validace se s nimi jde opravdu lépe domluvit. Paní Mária Wirth byla úžasná, milá, lidská, velice moudrá a vnímavá."

V.: Školení o komunikaci s lidmi s demencí s paní Márií Wirth pro mne bylo velmi přínosné. Informace o tom, jak komunikovat s lidmi s demencí mi pomůže  ke zkvalitnění péče o tyto klienty. Myslím, že takové školení by měl absolvovat každý pracovník v sociálních službách, který se seniory pracuje."

I.: "Téma i způsob prezentace byl natolik poutavý a zajímavý, že nás to vedlo hned k vyzkoušení v praxi. Z časových důvodů nebylo možné se podrobněji seznámit s jednotlivými metodami a na konkrétních příkladech to trénovat, ale získáním skript a hlavně správného pohledu na lidi s demencí, jejich chápání, chování a reakcí se nám bude lépe pracovat. Především pracovat sami na sobě!"

J.: "Podnětné školení, poznatky můžu použít jak v práci, tak v osobním životě. Byla jsem velice spokojená."

S.: "Školení se mi velmi líbilo, jsem ráda, že ho můžu uplatnit v praxi. Paní Mária Wirth byla skvělá."

E.: "Školení s paní Wirth se mi velice líbilo. Myslím, že pro nás bylo přínosem a že něco uplatníme v praxi."

J.: "Byla jsem mile překvapená. Bylo to velmi poučné, i s příklady pro chování se k uživatelům s nemocí. Díky tomu se můžeme snažit k nim více přiblížit a pochopit jejich potřeby."

Z.: "Líbil se mi neskutečně jemný a lidský přístup pro naladění se na duševní rozpoložení člověka postiženého demencí. Je to pro mne doposud úplně nová zkušenost, se kterou jsem se ztotožnila."

A.: "Školení bylo velice dobré, paní Mária byla bezvadná, o validaci mluvila srozumitelně a dokázala to podat takovým způsobem, že určitě každou z nás zaujala. Na lepším školení jsem nikdy nebyla."

 

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání