Setkání pracovníků Charitní pečovatelské služby

Setkání pracovníků Charitní pečovatelské služby

Ve dnech 27. - 28. 3. 2015 se setkali pracovníci Charitní pečovatelské služby na faře v Dřevohosticích za účelem zhodnocení roku 2014 a nastavení cílů služby na rok 2015.

V pátek 27. 3. v odpoledních hodinách pracovníci Charitní pečovatelské služby odjeli na faru do Dřevohostic, kde se ubytovali a prošli si její okolí.

V podvečer je navštívil místní farář otec Artur, se kterým vedli diskuzi o jeho působení a situaci na faře a o různých tématech spojených s křesťanstvím a vírou. Poté proběhla prohlídka kostela s výkladem týkajícím se jeho historie. Pan farář popsal kostel, průběh jeho oprav a údržby v posledních letech. Proběhla i ukázka vyšívaných oblečků pro Jezulátko a ubrusů s objasněním jejich výměny dle období v roce.

V sobotu 28. 3. se pracovníci v dopoledních hodinách věnovali standardu kvality pojednávajícím o individuálním plánování služby, zhodnocení událostí a cílů služby za rok 2014, probírali hodnotící zprávu a společně nastavili cíle služby na rok 2015.

Poté odjeli do Kroměříže, kde společně poobědvali a navštívili Květnou zahradu, ve které se konala výstava kamélií.

Setkání pracovníci hodnotí kladně a vnímají jej jako přínosné pro stmelení týmu Charitní pečovatelské služby.

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání