Pouť do Křtin

Pouť do Křtin

V sobotu 23. září 2017 se 3 autobusy naplněné poutníky z Oblastní charity a farnosti Přerov vydaly na pouť do Křtin a Sloupu, aby tak společně oslavili 25. výročí činnosti Oblastní charity Přerov.

Pouť jsme začali společnou modlitbou růžence a poté mší svatou v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách. Po prohlídce poutního areálu a obědě jsme se vydali do blízkých Sloupsko-šošůvských jeskyň. Zde jsme si prošli krásnou trasu plnou zajímavých úkazů i propastí. Celou pouť jsme zakončili v poutním kostele Panny Marie Bolestné ve Sloupu krátkou pobožností a požehnáním. Poté jsme se již vydali domů naplněni novými dojmy, zážitky a radostí z vydařené pouti.
Velký dík patří všem zúčastněným poutníkům a našemu duchovnímu doprovodu – otci Pavlovi, Zdeňkovi a sestře Marii Goretti, kteří s námi pouť absolvovali. Kéž v nás vzpomínky na tuto pouť přináší bohaté ovoce a je nám inspirací do další „25“ naší činnosti.

 

Můžete se více podívat zde ve fotogalerii Pouť do Křtin

 

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání