Ohlédnutí za rozloučení se se školním rokem

Ohlédnutí za rozloučení se se školním rokem

 Každý konec je zároveň i novým začátkem. Toto přísloví platí i o měsíci červnu, kdy k dětem přichází očekávaný konec školního roku a s jeho odchodem nastupují na scénu vytoužené prázdniny. Rozloučení se školním rokem a přivítání prázdnin zvesela oslavili v první prázdninový den, tedy 1. 7. 2015, i děti a rodiče z lokalit Kojetínská, Tovačovská a Husova. Pro ně připravily pracovnice Romského komunitního centra Žížalka a Lačo jilo – Dobré srdce Oblastní charity Přerov ve spolupráci s organizacemi Armáda spásy a KAPPA HELP - centrem sociální prevence zábavné odpoledne plné her a soutěží.

Děti společně s rodiči plnili rozmanité disciplíny zaměřené na zručnost, obratnost, vytrvalost, pozornost i logické uvažování. Za každý splněný úkol dostali razítko. Ti, kterým se podařilo získat všechna razítka, dostali jako odměnu balíček složený ze sladkostí, školních potřeb a drobností, které dokážou na dětské tváři vykouzlit nejeden úsměv. Účastníci akce se mohli během plnění disciplín a úkolů občerstvit ochutnávkou guláše a nealko nápojů. Aby bylo postaráno nejen o tělo, ale i o duši, připravila si taneční skupina Lače jilorka (Dobrá srdíčka) pod vedením vedoucí pracovnice Romského komunitního centra Lačo jilo – Dobré srdce Pavlíny Mirgové taneční vystoupení nejen tradičního Romského tance čardáše, ale také moderního hip hopu. Toto vystoupení následně odstartovalo dětskou taneční zábavu, na které mohli děti předvést své taneční nadání, jímž hojně oplývají. A že kroky svižného čardáše zvládají i malé děti, o tom se mohl přesvědčit kdekterý přihlížející. S úderem patnácté hodiny dozněly poslední tóny Romských melodií a nadešla chvíle pro společné loučení. V očích účastníků se mísila spokojenost, radost i touha s mnohdy vyřknutou otázkou, kdy bude zase další podobná akce. A jakou dostávali odpověď? Nechte se překvapit, ale určitě se ji Vy i oni včas dozvíte.

Než však uděláme definitivní tečku za tímto článkem, dovolte nám ještě poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy akce, i těm, kteří nám pomáhali s její realizací a zdárným průběhem. V první řadě patří dík všem pracovnicím z obou Romských komunitních center Oblastní charity Přerov (Žížalka i Lačo jilo), pracovnicím Armády spásy i KAPPY HELP centra sociální prevence, které společně připravily a zrealizovaly program i samotnou akci, ředitelům těchto organizací, kteří nám poskytli potřebné zázemí i podporu, hlavnímu sponzoru akce Nestlé Česko s.r.o. - závodu Sfinx Holešov, který se významně podílel na zajištění odměn pro zúčastněné děti, dále Městské policii Přerov a asistentům prevence kriminality, kteří zajišťovali bezpečnost a klidný průběh akce, a Českému Červenému kříži, který na akci zabezpečoval zdravotní službu. Poděkování patří také PhDr. Renátě Köttnerové, koordinátorka pro národnostní menšiny Olomouckého kraje, která nás povzbudila svojí návštěvou a vlídným slovem, i vám všem, kteří jakkoli podporujete naši organizaci, neboť i Vaším přičiněním, byť nepřímým, se mohla uskutečnit tak vydařená akce, která přinesla téměř stovce dětí žijících ve vyloučených lokalitách spoustu krásných zážitků, vzpomínek a někdy i nových přátelství.

Mgr. Jana Jeklová, sociální pracovnice RKC

 

       

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání