Ocenění našich dobrovolnic cenou Křesadlo

Ocenění našich dobrovolnic cenou Křesadlo

Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Tak zní název ocenění, kterým olomoucký kraj odměňuje dobrovolníky z řad sociální služeb, volnočasových aktivit, zdravotnictví, ekologických aktivit, humanitární pomoci a rozvojových projektů a dobrovolných hasičů. Nominovat na toto ocenění mohou organizace i jednotlivci. Letos jsme se rozhodli přihlásit naše dvě dobrovolnice paní Marii Hučínovou a Cyrilu Punčochářovou.

Už přes 20 let se věnují v Oblastní charitě Přerov dobrovolnické činnosti - vedou dětský charitní šatník, který provozujeme v garáži na faře v Předmostí. Bez našich dobrovolnic by šatník jen stěží fungoval. Není to práce jednoduchá – kromě třídění a uspořádání materiálu se zde setkávají s nejrůznějšími skupinami lidí, se kterými je potřeba vycházet. Službě se věrně věnují i přes mnohé potíže. Snad i proto se porota rozhodla tyto dobrovolnice odměnit cenou Křesadlo. Převzetí proběhlo v pátek 18. 12. 2015 v arcibiskupském paláci v Olomouci. Bylo představeno celkem 8 oceněných, o kterých jsme shlédli krátký filmový medailonek o jejich konkrétní službě. Letos k ocenění přibyla ještě cena GOAL, která umožní 3 oceněným prožít týden v dobrovolnických organizacích v Kentucky v USA. Je to příležitost poznat, jak funguje dobrovolnická činnost na jiném kontinentu. Součástí předávání cen byl i předvánoční koncert Petry Janů. Celý večer se nesl ve velmi příjemné a radostné atmosféře.

Rádi bychom našim milým a oceněným dobrovolnicím poděkovali za jejich věrnou službu, kterou Charitě prokazují.

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání