Klub přátel Charity

Zveme farníky, klienty OCHP a všechny podporovatele a sympatizanty charitního díla do nově vznikajícího Klubu přátel Charity. Jedná se o neformální společenství všech, kteří jakýmkoli způsobem podporují charitní dílo a takto naplňují své křesťanské poslání lásky k bližnímu.

Charita jako organizace stojí na křesťanských základech a duchovní rozměr by v ní neměl chybět. Stejně tak by Charita měla být součástí farnosti, neboť z ní vychází a vyrůstá. K této vzájemné spolupráci a propojení (nejen s farností) chce přispět Klub přátel Charity. Je určen klientům, farníkům a všem podporovatelům a sympatizantům charitního díla.

Zájemci se mohou hlásit u pastoračního asistenta Charity a vybrat si způsob, kterým chtějí přispívat:

  • Modlitbou – společnou i soukromou
  • Finančním či věcným darem
  • Dobrovolnickou činností – krátkodobou nebo dlouhodobou

Člen se vybraným způsobem zapojí do pomoci Charity a má-li zájem, může se s ostatními členy pravidelně setkávat v rámci Modliteb za Charitu, které probíhají každý měsíc (po modlitbě následuje společné posezení a sdílení, případně se lze setkávat v jednotlivých obcích, které jsou pro členy dostupnější). Setkávání však nejsou povinná. Charita pravidelně členy Klubu informuje o novinkách, dění a aktivitách v Charitě.

Vzájemně se tak budeme podporovat a motivovat na cestě pomoci druhým, která by měla být součástí života každého člověka.

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání