Informace o využití Tříkrálové sbírky 2014

Tříkrálová sbírka 2015 se blíží. Přinášíme Vám stručný přehled výsledku a využití výnosu sbírky v roce 2014. Celkem bylo na Přerovsku v TKS 2014 vykoledováno 741 817,- Kč.
Částka byla přerozdělena a následně určena na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Charita Česká republika, Arcidiecézní charita Olomouc (na organizaci sbírky a humanitární pomoc u nás i v zahraničí):  313 361,- Kč.

Oblastní charita Přerov dostala k dispozici:                           428 456,- Kč.
Tato částka byla dále rozdělena takto:
Přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi -                                 100 000,- Kč
Pořízení kompenzačních pomůcek pro péči o umírající -   80 000,- Kč
Pořízení automobilu pro paliativní péči -                                 100 000,- Kč
Podpora služeb Oblastní charity Přerov -                           120 000,- Kč
Podpora činnosti Občanské poradny a poradny pro dlužníky - 23 000,- Kč
Fond pomoci obětem válečného konfliktu na Ukrajině -       5 000,- Kč
Příspěvek do Nouzového fondu Arcidiecézní charity Olomouc -    456,- Kč


Děkujeme všem, kteří svými dary podpořili Tříkrálovou sbírku 2014 a také všem, kteří se podíleli na její organizaci.

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání