Dotazníkové šetření mezi klienty Charitní pečovatelské služby

V prosinci 2016 proběhlo dotazníkové šetření mezi klienty Charitní pečovatelské služby.

Dotazník byl rozdán 92 klientům, kteří v tomto období využívali službu. Dotazníků se vrátilo 68, návratnost byla tedy 74 %.

K otázce, zda služba splňuje očekávání klientů a zda by chtěli něco změnit, se vyjádřilo 26 (38 %) klientů, z toho 24 (35 %) klientů je spokojeno a služba splňuje jejich očekávání. Nikdo z klientů neuvedl, že by chtěl něco změnit.

S odborností pečovatele/pečovatelky je spokojeno 59 (87 %) klientů. S chováním pečovatele/pečovatelky je spokojeno 62 (91 %) klientů. S kvalitou péče je spokojeno 58 (85 %) klientů. Se způsobem komunikace pečovatele/pečovatelky je spokojeno 61 (90 %) klientů. Se spoluprací pracovníků CHPS je spokojeno 60 (88 %) klientů.

Na otázku, zda dochází prostřednictvím služby k naplňování potřeb nebo přání klientů, jich odpovědělo ano 55 (81 %). 50 (74 %) klientům vyhovuje časové rozmezí poskytování služby.

52 (77 %) klientů si myslí, že jim naše služba pomáhá v tom, aby mohli nadále zůstat doma.

Výsledky dotazníku slouží ke každoročnímu hodnocení služby. Za vyplnění dotazníku klientům moc děkujeme.

 

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání