Den otevřených dveří v nových prostorách nízkoprahu

Den otevřených dveří v nových prostorách nízkoprahu

Dne 6. 9. 2018. proběhlo slavnostní otevření a žehnání nových prostor NZDM Lačo jilo – Dobré srdce.

V nových prostorách na klienty NZDM Lačo jilo – Dobré srdce čeká prostor uzpůsoben pro workshopy a preventivní přednášky. Prostory mohou klientům také sloužit k hudebnímu a tanečním vyžití, kdy zde mohou hrát na hudební nástroje nebo tančit. Prostory byly financovány z příspěvku společnosti Lesy České republiky a finanční podpory Olomouckého kraje a finančního příspěvku Magistrátu města Přerova.

Vše zahájila paní ředitelka Oblastní Charity v Přerově paní Marta Šťastná slavnostním projevem, ke kterému se přidal také náměstek pan Pavel Košutek. Nové prostory požehnal přerovský děkan Mgr. Josef Rosenberg. Po žehnání prostor mohli hosté shlédnout taneční vystoupení dětí z taneční skupiny Lače jilorka, tato taneční skupina trénuje v rámci služby NZDM a sklízí úspěchy. Jedním z velkých úspěchů, kteří členy taneční skupiny čeká je také účast v celostátní soutěži Talent 2018. Po tomto programu následovalo další hudební vystoupení. Celou akci zdokumentovala Televize Přerov, která dne 7. 9. 2018 odvysílá reportáž o tomto slavnostním žehnání.

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání