Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 581 299 846
 
9.května 82, Přerov, 750 02 Vedoucí služby: Mgr. Klára Zbružová - vedoucí a sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

 

Adresa: Šířava 1295/27, 750 02 Přerov.

Charitní pečovatelská služba vznikla v roce 1992 jako jedno ze zařízení Oblastní charity Přerov, která je nestátní neziskovou organizací a je samostatnou složkou Arcidiecézní charity Olomouc a součástí Římskokatolické církve. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Usilujeme o zachování důstojnosti člověka bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, vyznání či rasu.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lada Frölichová - pečovatelka Ing. Ivana Křižáková - pečovatelka Lenka Krejčí - pečovatelka Soňa Nevřelová - pečovatelka Andrea Ženčáková - pečovatelka Eva Olšinová - sociální pracovník Mgr. Klára Zbružová - vedoucí a sociální pracovník Jana Stejskalová - pečovatelka Simona Petříková - pečovatelka Jana Olivová - pečovatelka Šárka Šimková - pečovatelka Mgr. Milena Jílková - pečovatelka
Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání